Podd

#35 Design thinking

Ivar Björkman är chef för Open Lab som jobbar med utmaningsdriven innovation för att lösa samhällsutmaningar. Metoden som de jobbar med är Design Thinking och har sitt ursprung inom designvärlden.

Sonderpodden

Ivar Björkman är chef för Open Lab som jobbar med utmaningsdriven innovation för att lösa samhällsutmaningar. Metoden som de jobbar med är Design Thinking och har sitt ursprung inom designvärlden.

Metoden bygger på att engagera användarna i utvecklingsarbetet och att jobba iterativt för att först precisera utmaningen man vill lösa och därefter söka kreativa lösningar på problemet. Mer om metoden finns på http://openlabsthlm.se/