Podd

#39 Verktyg för att utveckla bättre team

Detta poddavsnitt handlar om verktyg för att utveckla team. Love och Karin samtalar om teamutveckling med utgångspunkt i Googles forskning om team.

Sonderpodden

Denna podd är en fortsättning på vår minisommarserie om teamutveckling. Dagens avsnitt handlar om verktyg för att utveckla team. Love och Karin samtalar om teamutveckling med utgångspunkt i Googles forskning om team.

I podden tar vi upp bland annat nedanstående verktyg för teamutveckling:

Susan Wheelans modell för teamutveckling
www.suntarbetsliv.se/artiklar/ledar…susan-wheelan/

Googles forskning om team
rework.withgoogle.com/subjects/teams/

Amy Edmondson TED talk om psykologisk trygghet
youtu.be/LhoLuui9gX8

HUKI (RACI)-matrisen för att tydliggöra teammedlemmarnas olika roller
www.toolshero.com/project-management/raci-matrix/

Anders Wendelheim: Öppenhets- och tillitsspiralen för bättre ledarskap
www3.ledarna.se/play/?i=5534

Metoden Reflekterande team (vattentrappa)
www.metodbanken.se/artiklar/reflekterande-team

Retrospektiv för gemensam reflektion i teamet
www.atlassian.com/team-playbook/pl…ys/retrospective

Graphic Recording, ett sätt att visualisera en berättelse
www.theworldcafe.com/wp-content/upl…icBenefits.pdf

Liberating Structures, en verktygslåda för team som vill ha både struktur och självledarskap
www.liberatingstructures.com/

Non-Violent Communication, en modell för konfliktlösning
sv.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication