Podd

#42 Individ- och teamutveckling

Boel Sjöstrand är ingenjören som älskade matte, men har kommit att göra karriär inom HR och ledarskap.

Sonderpodden

Boel var en av de första anställda inom Netlight Consulting och har fram till nyligen varit VD för den HR-inriktade konsultorganisationen Wise Professional.

Vårt samtal i podden kretsar kring den utvecklingsresa som individer och team gör och varför individernas utveckling enligt Boel är en viktigare nyckel till framgång än teamens utveckling.

Boel berättar också varför det är så viktigt att aldrig sluta vara nyfiken, både på sig själv och andra.