Podd

#47 Förändringsledning på riktigt

I denna podd ställer Magnus Öhman frågor till Love Lönnroth om hans nya bok ”Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt” som kom ut i april på förlaget Sanoma Utbildning.

Sonderpodden

Vi diskuterar de idéer om förändringsledning som finns i boken och varför det är ett bra tillfälle att tänka på stora förändringar nu, när vi är mitt uppe i en kris.

Vi ägnar också lite tid åt att diskutera hur man kan jobba med krishantering mot bakgrund av ett uppdrag inom krishantering som Magnus och Love jobbar med just nu.

Mer information om boken finns på www.uturboxen.se