Podd

#53 Mångfald och teamskills

Kristina Börjeson är ny konsult på Sonder men har arbetat i många år med frågor kring mångfald och utveckling av effektiva team.

Sonderpodden

I årets första avsnitt av Sonderpodden berättar Kristina om sitt pionjärarbete med inkludering och mångfald i ett projekt som involverade Försvarsmakten och Svenska Kyrkan.

Vi samtalar också om Kristinas arbete som handledare inom UGL och hennes arbete med teamutveckling och kopplingen mellan att bygga trygga team och att arbeta med inkludering och mångfald.

Metoder som nämns i podden: