Podd

#61 Hur man får självledarskap att fungera på distans

Sonders konsult Frida Lindgren har tillsammans med Emma Nyberg som arbetar med HR på Åhléns gjort en studie om hur man kan främja självledarskap när man arbetar på distans.

Sonderpodden

Frida och Emma har intervjuat chefer och medarbetare inom olika verksamheter och fått förvånansvärt samstämmiga svar om vilka faktorer som är viktigast för att få självledarskapet att fungera. Svaren kokar ner till tre faktorer:

  • Att främja sociala interaktioner
  • Att möjliggöra support på alla nivåer
  • Att skapa en tydlig kultur med mål och visioner

I podden diskuterar vi vikten av de tre faktorerna och hur välfungerande dialog är grundläggande för både sociala interaktioner, support och en tydlig kultur.

En blogg om Fridas och Emmas studie finns här Att främja självledarskap under distansarbete | Sonder

Deras uppsats i sin helhet finns publicerad här Master thesis 2.0 ORIGINAL (diva-portal.org)

Det poddavsnitt från podden Brave New Work som Love nämner i avsnittet finns här. Det är avsnittet  Beyond Remote w/ Sid Sijbrandij Megaphone: A Modern Podcasting Platform