Blogg

Att främja självledarskap under distansarbete

I våras lade jag och min uppsatspartner otaliga timmar på att reda ut hur självledarskap kan främjas under distansarbete. Fördelar och nackdelar med kontors- och distansarbete utvärderades ingående.

Självledarskap
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

I våras lade jag och min uppsatspartner otaliga timmar på att reda ut hur självledarskap kan främjas under distansarbete. Fördelar och nackdelar med kontors- och distansarbete utvärderades ingående. Diskussionerna var många, och åsikterna skiljde sig åt. Det blev uppenbart att det inte fanns ett rätt svar utifrån vår undersökning.

Det visade sig snarare att lösningen på frågan växer fram ur ett samarbete mellan ledning- och medarbetare. Vad som fungerar bäst i den givna organisationen beror på verksamhetens förutsättningar, medarbetarnas behov och önskemål.

Utmaningar med distansarbete

I ett tidigt skede förstod vi att det finns många utmaningar med distansarbete. Brist på sociala interaktioner med kollegor och samarbetspartners var specifikt framstående. Bakgrunden till detta förklarades vara att spontana konversationer, möten och diskussioner inte uppstår i samma utsträckning digitalt som fysiskt.

För ledare kan distansarbete upplevas som en bromskloss i utvecklandet av ledarskapet, bland annat för att kommunikationen till medarbetare kan försvåras när vägen för samtal blir längre. Det är, både som ledare och medarbetare, svårt att uppmärksamma bristande mående bland kollegor om det inte uttalas. Att bygga relationer, skapa nya idéer och vara kreativ är också en utmaning, samtidigt som risken för kommunikationsfel tycks öka i det digitala rummet.

Fördelar med distansarbete

Trots att det finns svårigheter med att arbeta på distans, medför det också fördelar. Bland annat har distansarbete ett övertag när det kommer till tidsoptimering. Det blir lättare att kombinera arbete och fritid, och således individuellt planera sin tid. Distansarbete möjliggör också utvecklandet av nya kreativa vägar för kommunikation, sägs öka det personliga ansvaret och möjligheten att påverka beslut på individnivå.

Utöver de miljömässiga fördelarna som mindre utsläpp till följd av minskat resande, har det också framkommit att distansarbete kan leda till minskad stressnivå. Att jobba på distans kan också öka arbetseffektiviteten, till följd av att distraktioner som vanligtvis uppstår på arbetsplatsen minskar. I digitala föreläsnings- och mötessammanhang kan fler personer delta samtidigt, och tack vare tillgängligheten av digitala forum kan möten vara lättare att få till, och även öka möjligheten till kontaktskapande.

Så, vilka slutsatser kunde vi dra från vår uppsats?

Distansarbete kan inte ersätta fördelarna med att arbeta på plats, men kan användas som ett komplement för dess nackdelar. Organisationer behöver möjliggöra en balans, och skapa alternativ för anställda att välja själva. Att vara självledande blir således centralt i frågan. För att individer ska kunna styra sig själva, under både kontors- men kanske framför allt distansarbete, behövs vissa grundförutsättningar.

Organisationer behöver möjliggöra en balans, och skapa alternativ för anställda att välja själva.

Tre centrala komponenter för främjandet av självledarskap under distansarbete

I vår undersökning identifierade vi tre komponenter baserat på sammanställda intervjuer, som visade sig vara särskilt centrala när det kom till möjliggörandet av självledarskap under distansarbete:

  1. Att främja sociala interaktioner
  2. Att möjliggöra support på alla nivåer
  3. Att skapa en tydlig kultur med mål och visioner

För att främja självledarskap under distansarbete måste verksamheter lägga vikt vid att utveckla dessa komponenter. Är de fungerande finns en direkt relation till ökad motivation, tydliga mål och själveffektivitet, som alla bidrar till ett förbättrat självledarskap.

Vikten av självledarskap

Oavsett om arbetet sker på plats eller på distans är självledarskap extremt avgörande för utveckling, prestation och motivation. Därför är ovanstående komponenter viktiga för att skapa förutsättningar för organisationer som vill främja självledarskapet, på alla nivåer.

Att blicka framåt

Året av distansarbete har lärt oss mycket, men kanske allra mest vikten av att lyssna på varandras behov, åsikter och önskemål – och också utgå från tillit till varandra. Något som vi måste ta med oss in i arbetet när vi återigen formar våra arbetssätt utifrån nya förutsättningar.

 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kan du läsa hela uppsatsen How to manage self-leadership in remote environments på Diva-portalen eller varför inte ta en direktkontakt med mig!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!