Podd

#78 En agil statsförvaltning

Anna Fridén arbetar med policy och innovation på forskningsinstitutet RISE och har under fyra år varit huvudsekreterare för den statliga utredningen KOMET.

Sonderpodden

Anna arbetar med policy och innovation på forskningsinstitutet RISE och har under fyra år varit huvudsekreterare för den statliga utredningen KOMET – Kommittén för teknologisk innovation och etik. Bakom namnet döljer sig en superspännande innovationsverksamhet som haft i uppdrag att testa nya sätt att snabba upp statens förmåga att anpassa regelverken efter ny teknik och komma med idéer till hur statsförvaltningen kan bli mer agil och snabbrörlig. Det ligger helt i linje med det som vi inom Sonder brukar tala om som transformation till en mer agil organisation.

Mer info om KOMET finns på www.kometinfo.se och i podden nämner Anna även Stanfordprofessorn Banny Banerjee som forskar på systeminnovation och har lanserat begreppet systemakupunktur. Länkar finns i poddtexten.

KOMETs hemida: www.kometinfo.se/

RISE hemsida: www.ri.se/sv

Anna Fridén på LinkedIn: www.linkedin.com/in/anna-fridén-bb772131/

Banny Banerjee och systemakupunktur: www.vinnova.se/m/inspiration-for…stora-utmaningar/

Sonders webbinarier och guider finns här: www.sonder.se/inspiration/