Sonderpodden 78 en snabb och agil statsförvaltning

Anna arbetar med policy och innovation på forskningsinstitutet RISE och har under fyra år varit huvudsekreterare för den statliga utredningen KOMET – Kommittén för teknologisk innovation och etik. Bakom namnet döljer sig en innovationsverksamhet som haft i uppdrag att testa nya sätt att snabba upp statens förmåga att anpassa regelverken efter ny teknik. KOMET har kommit med en rad idéer till hur statsförvaltningen kan bli mer agil och snabbrörlig. Här är förslagen i slutbetänkandet från december 2022:

  • Samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor.
  • Utveckling av kommittéväsendet för att löpande, under utredningens gång, leverera författningsförslag.
  • Utvecklingsprogram inom Regeringskansliet för att öka förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn.
  • Öka kunskapen om ansvarsfull utveckling och införande av ny teknik.

Mer info om KOMET finns på https://www.kometinfo.se/ och i podden nämner Anna Stanfordprofessorn Banny Banerjee som forskar på systeminnovation och har lanserat begreppet systemakupunktur. Mer information om honom finns här: https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/systemakupunktur–ett-verktyg-for-att-mota-varldens-stora-utmaningar/

 

Hör gärna av dig