Podd

#11 Ledarskap och medarbetarskap

Love Lönnroth i samtal med Greger Hjelm, erfaren organisationskonsult och ledarskapsutvecklare.

Sonderpodden

I Sonders podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth med Greger Hjelm, erfaren organisationskonsult och ledarskapsutvecklare. ”Samspelsledarskap” är en väg mot det moderna ledarskapet.

Medarbetarskap är en kompetens som organisationer behöver utveckla för att uppnå ett effektivt ledarskap, särskilt i komplexa organisationer.

Samtalet tar även upp ett antal paradoxer som dagens ledare möter: Att svara mot krav på tydlighet, samtidigt som medarbetarna kräver stora frihetsgrader och självbestämmande. Att uppnå harmoni och trivsel på arbetsplatsen samtidigt som det behövs konfliktytor för att utveckling ska ske. Att ta kontroll genom att släppa på kontrollen.

Gregers tankar finns även att läsa i flera böcker och artiklar, bland annat denna: rou.se/Artikel-Tva-decennier…iv-pa-forandring.html