Podd

#15 Den nya affärslogiken

Digitaliseringen är en drivkraft bakom stora förändringar av företagens affärsmodeller.

Sonderpodden

I detta avsnitt av Sonders podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth och Jonas Hallberg om hur företag i allt högre utsträckning jobbar i nätverk för att skapa värde för kunden. Nätverksformen ställer nya krav på snabbrörlighet och flexibilitet, samt att företaget hittar sin position i nätverket. För etablerade företag innebär utvecklingen stora utmaningar, bland annat på grund av kraven på riskkontroll och formella avtal som hindrar spontana samarbeten från att uppstå. Hur kan företag jobba för att bli mer agila och flexibla i den nya nätverkslogiken?