Sonderpodden avsnitt 16 – Det relationella ledarskapet

Ewa Braf har jobbat länge som managementkonsult, coach och ledarskapsutvecklare. Ewa har också forskat om knowledge management. I detta avsnitt av Sonders podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth med Ewa om det goda ledarskapet som bygger på att ta med sig hela sin personlighet i ledarskapsrollen. Vikten av att den som är ledare agerar utifrån sin självförståelse och egna värderingar och att personer som utövar ledarskap behöver utgå från självledarskapet: ”Hur leder jag mig själv i relation till dig?”, ”Hur kan vi göra varandra till vårt bästa jag”?
I samtalet nämns en del referenser till forskning, framför allt förgrundsgestalten inom det relationella ledarskapet Kenneth J. Gergen en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_J._Gergen och Daniel ”EQ” Goleman en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman

Hör gärna av dig