Podd

#18 Riv pyramiderna 2.0

Dagens pyramider är den mängd kontrollsystem som växt fram inom organisationer – verksamhetsledningssystem, kvalitetssystem, portföljstyrningssystem med mera. Vi kallar dem för pyramiderna 2.0.

Sonderpodden

Jan Carlzon skrev RIV PYRAMIDERNA! 1985 om strategiskt ledarskap och hur fokus på kundmötet var en nyckel till framgång. Pyramiderna som skulle rivas var de chefshierarkier och beslutsnivåer som stod i vägen för medarbetarens handlingsutrymme i mötet med kunden.

Idag har många organisationer blivit en aning plattare med något färre chefsnivåer (även om skillnaden gentemot 1980-talet kanske inte är så stor). Men dagens pyramider växer sig allt större, med en enorm byråkrati som begränsar medarbetarens möjlighet att självständigt agera gentemot kunden eller medborgaren. Dagens pyramider är den mängd kontrollsystem som växt fram inom organisationer – verksamhetsledningssystem, kvalitetssystem, portföljstyrningssystem med mera. Vi kallar dem för pyramiderna 2.0.

I detta avsnitt av KC-podden diskuterar Love Lönnroth och Marie Froment hur man kan riva pyramiderna 2.0. I avsnittet diskuteras även ett blogginlägg som Love skrivit, LÄS MER!