Podd

#19 Ålands agila visionär

Britt Lundberg är vår första internationella gäst i Sonderpodden.

Sonderpodden

Britt kommer från Åland där hon förutom att vara rådgivare i sin egen konsultverksamhet, är politiker och en av drivkrafterna bakom Agile Islands – en satsning på att göra Åland till det ledande agila samhället i världen.

Britt är dessutom Nordiska rådets ordförande under 2017. Nordiska rådet är samarbetsorganisationen för de nordiska parlamenten. Britt hävdar att de nordiska länderna har unika fördelar när det gäller att tänka agilt och menar att agila metoder bör tillämpas inom politiskt styrda organisationer som skolan, där hon själv varit verksam som lärare innan hon gick in i politiken.