Ramavtal

Underlättar vid upphandling

Region Stockholm

Sonder har ramavtal med Region Stockholm inom området Strategi och organisation. Vi kan därmed stödja och utveckla regionens verksamheter med våra tjänster inom t.ex.:

 • Strategiutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Visionsarbete
 • Omvärldsanalys
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsdesign
 • Framtagande och implementering av ledningssystem

Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Nicolausson på telefon 0709-625620 eller anders.nicolausson@sonder.se.

 

RISE Research Institutes of Sweden

Sonder har ramavtal med RISE avseende konsulttjänster rörande management- och organisation inom områdena:

 • Strategier och utveckling av arbetsprocesser
 • Utveckling av grupper och individer
 • Coachning av chefer, medarbetare och grupper
 • Mötes- och konferensstöd samt facilitering

Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Öhman på telefon 0708-506 026 eller via magnus.ohman@sonder.se.

 

Upptäck mer

Hör gärna av dig