Ramavtal

Underlättar vid upphandling

Kammarkollegiets ramavtal

Sonder kan enkelt och smidigt erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet. Detta gör vi genom Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster inom området verksamhets- och organisationsutveckling.  Vi kan med det stödja dig i översyn och utveckling inom områden som:

 • Verksamhet
 • Strategi
 • Organisationsstruktur
 • Kvalitets- och ledningssystem
 • Digitalisering
 • Kundorientering
 • Samverkan

Sonder har över femton års erfarenhet av statlig sektor där vi stöttar våra kunder på alla ledningsnivåer. Vi har under de senaste åren bidragit med stöd i utveckling och förändringsledning hos exempelvis Statens Fastighetsverk, eHälsomyndigheten, Polismyndigheten, Skolverket och flera departement inom Regeringskansliet.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Nicolausson på telefon 0709-625620 eller anders.nicolausson@sonder.se.

Vill du avropa?

Managementtjänster – Avropa.se

 

Region Stockholm

Sonder har ramavtal med Region Stockholm inom området Strategi och organisation. Vi kan därmed stödja och utveckla regionens verksamheter med våra tjänster inom t.ex.:

 • Strategiutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Visionsarbete
 • Omvärldsanalys
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsdesign
 • Framtagande och implementering av ledningssystem

Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Nicolausson på telefon 0709-625620 eller anders.nicolausson@sonder.se.

 

RISE Research Institutes of Sweden

Sonder har ramavtal med RISE avseende konsulttjänster rörande management- och organisation inom områdena:

 • Strategier och utveckling av arbetsprocesser
 • Utveckling av grupper och individer
 • Coachning av chefer, medarbetare och grupper
 • Mötes- och konferensstöd samt facilitering

Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Öhman på telefon 0708-506 026 eller via magnus.ohman@sonder.se.

 

Upptäck mer

Hör gärna av dig