Sonder Transformation Canvas

ETT VERKTYG FÖR AGIL TRANSFORMATION

Aldrig förr har kunden haft så stor påverkan för organisationer. En alltmer komplex och snabbrörlig värld kräver ständiga anpassningar Många är därför överens om att vi behöver förändra hur vi leder, organiserar och agerar i företag och organisationer för att kunna möta kundernas ständigt förändrade behov och förväntningar och behålla och attrahera nya medarbetare. Allt fler organisationer har också samlats kring en gemensam målbild om ett nytt sätt där kunden, teamet, lärandet och innovationen står i fokus. 

Men hur tar man sig an en komplex förändring där det handlar om att tänka nytt och tänka om kring mycket som varit självklart under lång tid? Vad krävs för att vi snabbare och bättre ska kunna vidareutveckla våra tjänster och produkter? 

Även om det kan låta motsägelsefullt är det med enkla strukturer som vi bäst möter det komplexa. Vi har därför utvecklat Sonder Transformation Canvas som ett verktyg för att arbeta med våra kunders transformation för en mer agil organisation. Det finns flera områden där canvasen kan användas i transformationen. 

  • ​För att skapa insikt​ 
  • För att utveckla målbild och nya organisationsprinciper 
  • För att prioritera förflyttningar​
  • Som ingång till teamens egen backlogg

Innan du börjar att testa Sonder Transformation Canvas rekommenderar vi dig att titta på vårt inspelade webbinarium för att få en större förståelse och insikt i hur du och din organisation kan använda dig av verktyget. Och varför inte göra en snabb temperaturmätning på ”Hur agil är din organisation?” med Sonders agiltest. 

Hör gärna av dig