Agil transformation

Vi stödjer omställningen till mer agila organisationer 

Vi på Sonder delar ett väl grundat förhållningssätt som bygger på agila grundprinciper. Det är viktigt i alla typer av komplexa och föränderliga sammanhang, oavsett uppdrag och kunder. Det gör också att vi får förtroendet att stödja i agil transformation – hos kunder som kraftsamlar just för att leda och organisera på nya sätt.

Stöd till ledningen

Ofta inleds arbetet som ett stöd till ledningen, där vi inspirerar och utmanar och tillsammans sätter fingret på vad det nya innebär – både för den aktuella organisationen, ledningsarbetet och för ledarskapet. Rådgivningen kan fortsätta under hela transformationsresan, både med fokus på att skapa förutsättningar för organisationen som helhet, men också på ledningens egen transformation och agerande.

Transformation på ett agilt sätt

Vi hjälper också till att designa hur transformationen kan utformas och planeras på ett sätt som i sig är agilt. Den agila förändringsprocessen innebär att nya lösningar formas och prövas iterativ med tydligt kundfokus, och därmed att både förmågor och lärande ökar kontinuerligt. Vi ger stöd i att organisera förändringsarbetet, etablera de transformationsstödjande roller som behövs och att tillsammans med dem bygga en plattform för resan snarare än en långsiktig aktivitetsplan.

Dynamisk organisering och styrning

Med en stor förståelse för såväl traditionella som mer agilt formade strukturer bidrar vi i att utveckla organisationslösningar och styrmodeller som främjar den kultur och de arbetssätt som krävs när man verkar i komplexitet. Det kan handla om att organisera verksamheten på mer nätverks- och teambaserade sätt för att möjliggöra beslutskraft närmare kunden, anpassa processer och puls i verksamhetsstyrningen eller pröva en agil styrmodell för utvecklingsverksamheten.

Stöd i allas vardag

Redan från start tar vi oss gärna an roller som stödjer ledare, team och individer att bygga förmåga och agera utifrån nya principer i vardagen. Under senare år har vi utvecklat ett omfattande strukturkapital med metoder och verktyg för teamarbete, samspel, kundcentrering och självledarskap som kan användas som inspiration och lärande i samarbetet.

Läs mer

Hör gärna av dig