Blogg

Abdikera inte som ledare i er SAFe-transformation

SAFe har de senaste åren bidragit mycket som ramverk för att skala upp agila arbetsformer. Det bygger på mängder av best practice och har växt stadigt – inte bara i popularitet utan också i scope.

Skriven av
Datum
Kategori
Okategoriserad

SAFe har de senaste åren bidragit mycket som ramverk för att skala upp agila arbetsformer. Det bygger på mängder av best practice och har växt stadigt – inte bara i popularitet utan också i scope. Helt naturligt ska sägas, då det hela tiden utvecklas med användarnas erfarenheter. Erfarenheter som har handlat om ”agila glastak”, beroenden och vilka förutsättningar organisationen behöver skapa för att överbrygga dessa.

Helhetsbilden är bra men behöver väljas

SAFe:s centrala ledstänger är därmed svåra att avgränsa bara till digital utveckling. De handlar om nya sätt att se på saker som är lika relevanta för helheten – en agil standard för allt ifrån ledarskap och värderingar till budget- och strategiarbete. Gott så, det är bra och viktiga principer i allt vi brukar summera som hög komplexitet och förändringstakt. Men de får inte tolkas och användas som ett nytt och allomfattande facit som lite obekvämt men oundvikligen kommer på köpet med beslutet att tillämpa SAFe. Då är risken att både ledarskap och förändringsvilja, tvärtom vad som var meningen, minskar.

Kontraproduktiv känsla av maktlöshet

Er organisation är fortfarande er, liksom ansvaret för dess utveckling och förståelsen för era förutsättningar. Jag hör ibland att ”allt det där är ju klokt men plötsligt är allt vi gör fel, inte bara inom utvecklingsverksamheten”. Det kommer ifrån ledare som å ena sidan vill stå bakom ett SAFe-beslut, å andra sidan inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till vad det innebär. HR-ansvariga som upplever att företagets ledar- och teamutveckling har kidnappats av ett LACE. Ekonomifunktioner som på SAFe-utbildningen (lite stressat) hör att ramverket också för med sig helt nya principer för budget och uppföljning. Allt uttrycks med en känsla av både kontraproduktiv och många gånger falsk maktlöshet.

Ett växande SAFe ger ett rikare stöd

Att SAFe ökar sitt scope gör det rikare som stöd för agila förhållningssätt, men det stödet blir mycket mindre värt om ni abdikerar från den egna helheten. Landa i stället gemensamt i er egen strategi, tillsammans med både affärsledning, stabsfunktioner och utvecklingsverksamhet. Ta ägarskap för er riktning och er förändringstakt, med ödmjukhet och respekt för den förflyttning som ni vill göra.

Helheten ligger i era händer

Visst behöver transformationen på ett sätt vara direkt för att kunna pröva och lära, men även en agil riktning är långsiktig –  ni kanske inte kommer att ha en fullt ut agil organisation på länge, och det är helt okej. Ni kanske inte ens vill. Visst är en agil del är alltid begränsad i en mer traditionell kontext, men helheten med dess värderingar och konsekvenser ligger fortfarande i era händer. Vi på Sonder tror precis som SAFe på en agil riktning för hela organisationen, och hoppas att det gäller även er. Men då behöver alla insikter, ställningstaganden och beslut på vägen vara era.

Välkommen att ta del av vår rapport om SAFe ur den omgivande organisationens perspektiv!

 

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!