Posts by Sofia Segerlund

Rikta utvecklingen med en agil affärsstrategi

Organisation, Riktning

Strategier är ett område där en agil utvecklingsstyrning ofta blir något av ett stresstest. För med en styrmodell som bygger på principer om anpassning och ett distribuerat ansvar för strategiska förflyttningar, kan inte strategin i sig vara en så kallad ”ledningsprodukt på molnfri höjd”. Den behöver istället bygga på samma agila principer som utvecklingen.

Read more
Din världsbild

Din världsbild är rätt, men inte den enda rätta

Förändring

Det är inte intuitivt att det finns flera olika världsbilder som är rätt, samtidigt. Att de andra inte nödvändigtvis har fel, utan bara sitter på en annan stol med andra glasögon. Att världsbilderna dessutom hela tiden förändras hos var och en, utifrån den egna tolkningen av allt som sägs och sker. Eller att det faktumet behöver sätta tonen i dialogerna.

Read more

Utveckla kontaktpersonen till en brobyggare

Organisation

Olika former av kontaktpersonsroller är långt ifrån någon ny lösning, tvärtom är det en naturlig del av verksamheten hos många av våra kunder. Det vi däremot har sett är en onyttjad potential i vilket värde de kan skapa bara genom att agera – och interagera – på nya sätt. Här beskriver vi tre exempel som vi sett göra stor skillnad för det gränsöverskridande samarbetet.

Read more
Hör gärna av dig