Blogg

Hur Sonder kan stödja er agila transformation

Sonders egen roll i kundernas agila transformationer varierar en hel del, även om våra angrepps- och förhållningssätt är lätta att känna igen.

Agil transformation
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Sonder

Sonders egen roll i kundernas agila transformationer varierar en hel del, även om våra angrepps- och förhållningssätt är lätta att känna igen. I praktiken agerar vi i flera roller som stödjer ledare, team och individer att bygga förmåga och agera i det nya. Det kan exempelvis vara som förändringsledare, inspiratörer, teamcoacher, processledare eller utbildare.

Vi berättar gärna om olika exempel på hur stödet i en transformation kan ta sig uttryck och planeras

Inleds ofta som ett stöd till ledningen

Ofta inleds arbetet som ett stöd till ledningen, där vi inspirerar och utmanar och tillsammans formulerar vad det nya innebär – både för organisationen och styrningen, arbetssätten, ledningsarbetet och ledarskapet. Här är vår Sonder Canvas ett väldigt uppskattat verktyg för att göra förflyttningen som helhet konkret och samtidigt överblickbar. Hos en del av våra kunder kompletterar vi också med en fördjupad analys, där vi bland annat utforskar vad som främjar eller hämmar agila arbetssätt idag och hur det skulle kunna utvecklas.

När vi här använder ordet ledning, menar vi ledningen för den verksamhet som transformeras. Hos en del av er kan det vara högsta ledningen, hos andra ett affärsområde. Nivån kan variera men principerna och framgångsfaktorerna i arbetet är på många sätt desamma.

Coachning i både ledning och verksamhet

Stödet fortsätter ofta under hela uppdraget, till hela ledningsgruppen och till enskilda ledningsroller men också till  teamen. Under senare år har vi utvecklat ett omfattande strukturkapital med metoder och verktyg för teamarbete, samspel och självledarskap som kan användas i många olika typer av verksamheter.

Forma strukturer som stärker det nya

Med en stor förståelse för såväl traditionella som mer agilt formade strukturer bidrar vi också i att utforma nya organisationssystem som främjar den kultur och de arbetssätt som krävs när ni verkar i komplexitet. Det kan handla om att organisera verksamheten mer nätverksbaserat där handlingsutrymme och mandat finns i team nära kunden, att anpassa verksamhets- och ekonomistyrning eller att pröva en agil styrmodell för utvecklingsverksamheten. Några av oss är certifierade i SAFe och har också möjlighet att stödja er om ni vill införa ramverket, eller om ni kanske redan är igång men söker vägar för att få det att fungera som en naturlig del av ert organisationssystem.

Gemensamma framgångsfaktorer, hos unika kunder

Alla organisationer är på något sätt unika, har sina olika förutsättningar och har kommit olika långt i sin process. Det gör att både själva transformationen och ”det nya” behöver anpassas och formas på ett sätt som passar i det speciella fallet. Det finns inget enskilt eller färdigt facit.

Men hos våra kunder ser vi ändå några grundläggande framgångsfaktorer, som är genomgående när vi stödjer en transformation av det här slaget:

  • Ha respekt och var ödmjuk inför perspektivskiftet.
  • Agera tidigt och återkommande på ledningens och ledarnas förflyttning​
  • Utveckla organisationssystemet stegvis och lär på vägen
  • Driv insikt och inspiration, erbjud stöd där förändringsvilja finns
  • Våga pröva, våga misslyckas och fira lärandet

Tveka inte att föreslå en kaffe om ni vill lära känna oss och våra erbjudanden bättre!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!