Blogg

Många helheter gör organisationer komplexa

Jag börjar med en brasklapp. Helhets- och systemsyn är viktigare än någonsin, och egentligen det perspektiv jag nu vill förstärka. Hos alla. Men… för det /../

Många helheter gör organisationer komplexa
Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Jag börjar med en brasklapp. Helhets- och systemsyn är viktigare än någonsin, och egentligen det perspektiv jag nu vill förstärka. Hos alla. Men… för det finns enligt mig ett avgörande sådant.

Helheten är subjektiv

Helheten är subjektiv, den ser olika ut beroende på varifrån du betraktar den. Och strävan efter helhet riskerar att öka komplexiteten i våra organisationer, mer än vad som egentligen vore nödvändigt.

Motverkar silos ur ett organisationsperspektiv

Hos de vi möter försöker många skapa helhet, ofta med fokus på att motverka silos mellan olika affärsområden eller avdelningar. Initiativen tas på olika håll och ur flera perspektiv.  Det kan exempelvis ta sig uttryck i en gemensam strategi för digitalisering, som realiseras genom tvärfunktionella digitaliseringsforum, produktledare, utvecklingsteam och arbetsmetoder.

Parallellt söker andra samma helhet

Samtidigt ersätter digitaliseringsvinkeln inte den befintliga styrmodellen för verksamhetens processer – där planer, forum och roller som processägare och processledare lever vidare. Parallellt växer också nya former för att stärka företagets innovation fram. Kanske utifrån en etablerad modell som bygger på att all förändring är innovation, och pratar om innovationsledarskap och metoder för design thinking.

Risk för en komplicerad flora av subsystem

I pusslet finns sannolikt också andra bitar som söker en helhet, utifrån exempelvis ett kommunikations-, kvalitets- eller complianceperspektiv. Med varje del ökar risken för en komplicerad flora där alla skapar sin egen x-strategi, utbildar i x-ledarskap eller etablerar x-roller och x-forum. En flora där det snabbt blir svårt att se vägen fram för vardagens mångfacetterade frågor.

Jag är i grunden den där typen som mår bra av tydlig sortering, och har svårt för när det blandas äpplen och päron. Men med varje konsultår har den sidan ersatts, eller i alla fall kompletterats, med något mer pragmatiskt.

Sammanför och förenkla där det går

Idag kan jag fokusera lika mycket på vad strukturernas alla äpplen och päron har gemensamt, och mitt råd skulle vara att sammanföra och förenkla där det går. Kan ni prata om perspektivens (lika eller olika) strategiska framgångsfaktorer i samma möten? Skulle den där nyckelpersonen som efterfrågas för ännu en ny roll kunna bidra inom lite bredare ramar? Var vaksamma på alltför specifika modeller, eller upplevd konkurrens mellan olika ”delheter”.

”När vi pratar organisering är det ibland bättre att bara omfamna fruktsalladen.”

 

Webbinarietips – Organisationer i förändring

Se det inspelade webbinariet om Organisationer i förändring från den 16 februari i år. Webbinariet vänder sig till dig, och organisationer som vill ha inspiration kring hur ni kan jobba med er organisationsutveckling. Inte bara i form av de större organisationsförändringar många är vana vid att se, utan också mer inkrementellt i form av ”ständiga förbättringar”.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!