Blogg

Ompröva karriärbegreppet när alla är ledare

Hos Sonder är alla ledare. Vi har inga chefer och ingen hierarkisk konsulttrappa.

Kontakta oss på Sonder
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

Häromdagen kom det sig att vi skulle sätta upp en ny sida för vår rekrytering. Vi visste precis vad vi ville förmedla om oss som företag. Hos Sonder är alla ledare. Vi har inga chefer och ingen hierarkisk konsulttrappa. Beslut fattar vi som kloka individer, och i några olika ledningsteam för beslut om till exempel marknadsföring eller tjänsteutveckling. Där är du välkommen att delta utifrån engagemang och förmåga, ibland i egenskap av en särskild roll. Inte utifrån position.

Det gick lätt som en plätt tills det visade sig att sidan, i det verktyg vi använde, per default hette Karriär. Å ena sidan var det väl ganska naturligt, ingen av besökarna skulle nog studsa på ordet. Men å andra sidan. Hur gör man karriär i en organisation som vår? Förutsätter det att den vanliga innebörden definieras om?

En årskurs högskolestudenter fick i samband med sin examen frågan om hur många av dem som inom fem år såg sig själva i en chefsroll. Det var en klar majoritet. Måhända var de mer ambitiösa än genomsnittet, men oavsett vilket säger mönstret något om synen på framgång. En grundsyn som både påverkar och påverkas av hur vi sätter löner. Ömsesidigt förstärkande.

Åter till oss på Sonder, och till mig själv. De där fem åren har för länge sedan gått men min tjänstebeskrivning är den samma. Jag har aldrig varit chef. En riktig ärkekonsult är vad jag är, och liksom mina kollegor är det nog det jag gör bäst. Ledare och coach är jag däremot från tid till annan. På arenor och i kontexter där det faller sig naturligt, även om det är långt ifrån alla. Jag fattar beslut om investeringar och är involverad i företagets utveckling. Och lönen har ökat i takt med min utveckling. Så vad är egentligen skillnaden?

”Du är välkommen att delta utifrån engagemang och förmåga, ibland i egenskap av en särskild roll. Inte utifrån position.”

Jag både hoppas och tror att karriärbegreppet håller på att omprövas. Att det kommer att handla allt mindre om min formella position i relation till andras, min makt att fatta beslut åt dem. För att i stället handla mer om på vilka sätt jag kan bidra till teamet och organisationen.

Vi landade i att karriär nog var ett bra ord ändå. Ur kundens perspektiv leder det ju besökarna till rätt sida, med utgångspunkt i vad de söker för information. De som sedan klickar sig vidare efter att ha läst vad vi skriver delar sannolikt vår syn på innebörden, och är därmed än mer välkomna att göra karriär hos oss.

Denna blogg har även blivit publicerad som krönika i Kvalitetsmagasinet nr 5 2021.  Tidningen vänder sig till dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!