Blogg

Fyra principer för värdeskapande i teamarbete

Komplexiteten driver behov av att jobba mer tillsammans, i team och mellan team.

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Historiskt har många kunnat arbeta enskilt och sekventiellt, men få kan idag skapa ens delar av ett värde helt ensam.

Komplexiteten driver behov av att jobba mer tillsammans, i team och mellan team. Det teambaserade arbetssättet blir därför allt viktigare och teamet en naturlig grundkomponent i en organisation. Vilka typer av team som sätts samman beror på behov och uppgift.

Generellt finns ett allt större behov att samla människor som kan samskapa värde för kunden, men det finns förstås andra typer av team. En del är utvecklingsinriktade, andra rent operativa som driver verksamhet, några team kan samlas kring kompetens, medan andra har ett mer koordinerande syfte. Teamets syfte och karaktär är en viktig utgångspunkt, men principerna och arbetssättet vi beskriver är i grunden tillämpbara.

Vi har formulerat nedanstående principer som vägledning för ett mer teambaserat arbetssätt.

Samla de som kan samskapa kundvärde

En bra utgångspunkt är att samla de olika kompetenser som behövs för att tillsammans skapa värde för kunden. Helt enkelt att fokusera på vilka som behöver varandra mest i det löpande arbetet, och att göra det enkelt för dem att samarbeta.

Ge mandat och handlingsutrymme

Teamens beslutskraft är viktig för att få till både engagemang, kundcentrering och möjlighet att vara snabbfotad. Både arbetsformer och förhållningssätt behöver skapa förutsättningar för teamen att fatta beslut – genom transparens och tillit, användbara strategier och teambaserade beslutsmetoder.

Främja dialog med andra

Autonoma team är viktigt för snabbhet, men det får aldrig betyda att de blir inåtvända eller isolerade öar. Tvärtom behöver de lika effektiva sätt att samspela med kunder, roller och intressenter i sin omgivning. Ofta som en del av ett större nätverk – i en ömsesidig, systematisk och tillitsbaserad dialog.

Samspela i värdeflöden och skapa ”team of teams”

En organisations värdeflöden kan lägga grunden för samspelet mellan de team som tillsammans skapar värdet, och ur det perspektivet forma större ”team of teams”. Det kan ta sig uttryck i själva organisationsschemat, men behöver inte göra det för att ge effekt. Det viktiga är att få till samspelet, där ju värdeflödet agerar som ett litet organisationssystem och nätverk i sig.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!