Blogg

Är SAFe alltid säkrast (eller bäst som stödhjul)?

Vi på Sonder har sedan de agila principerna började ta plats på ledningsnivå hjälpt våra kunder att förhålla sig till förflyttningen och göra den till /../

Är SAFe alltid säkrast (eller bäst som stödhjul)?
Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Vi på Sonder har sedan de agila principerna började ta plats på ledningsnivå hjälpt våra kunder att förhålla sig till förflyttningen och göra den till sin. Många av dem har i den digitala delen av resan också valt att använda etablerade ramverk, där SAFe varit klart dominerande. Idag har de vi möter ofta tillämpat SAFe ett tag, och vi är på en plats där både vi och våra kunder kan blicka tillbaka på uppåt ett decennium av erfarenheter. Skulle vi peka på en genomgående trend så är det att många efter en tid är redo att skruva av stödhjulen.

Olika faser, olika behov

Sonders perspektiv som konsulter ligger alltid på organisationen som helhet, där agila ramverk är en del av det större ledningssystemet. Ett perspektiv som är aktuellt oavsett fas, men där behoven skiftar längs vägen.

En första fas av transformation och integration

Under den resa som många kallar sin transformation har SAFe ofta varit en effektiv manual, en plattform för att pröva och lära med utgångspunkt i standardiserade roller och beprövad metodik. Det är en väl upptrampad stig, men inte helt utan hinder. Redan här ligger fokus förr eller senare på att integrera, att få SAFe att fungera bättre ur ett helhetsperspektiv. För SAFe är enklast i teorin, svårare i praktiken och allra svårast som en del i det större systemet där beroenden till övriga ansvarsområden och strukturer snabbt bygger komplexitet.

Stegvis anpassning mot ett vägval

Hos kunder som använt SAFe under några år möter vi en annan typ av sökande. Frågor riktas ibland först mot resultaten och effekterna, har transformationen åstadkommit det den skulle? Svaret brukar vara att ja, i flera väsentliga delar och inte minst i de delar av organisationen som jobbar med it- och verksamhetsutveckling. Men i takt med att de agila arbetssätten mognat och integrerats har skaven motsägelsefullt nog ökat. Plötsligt säger SAFe-kompendiet en sak, de interna anpassningarna en annan. Var går gränsen mellan anpassad tillämpning av en standard och att helt enkelt lämna ramverket för en egen modell?

En strategi som kan växla över tid

Ödmjukhet för hur perspektiv och förutsättningar kan skifta över tid är en bärande framgångsfaktor i alla organisationer. Det behöver också prägla strategin för de agila ramverken. Att gå från ”by the book” till ”cherry picking” för att senare helt frikoppla sig från standarden som sådan ska inte upplevas som ett misslyckande. I stället kan det vara en helt naturlig utveckling där alla faser har sitt värde, och ett bevis för att ramverket faktiskt fyllt sin funktion.

Vi för gärna en dialog med er, för att lyfta blicken och utforska vart just ni befinner er (och är på väg)!

 

__________________

Hur pratar ni agilt hos er? Svara gärna på vår korta enkät!

För att få en uppfattning om var organisationer befinner sig och förhåller sig till agila ramverk, har vi konstruerat ett par frågor. Vi kommer sammanställa svaren till en ”temperaturmätning” som ger oss värdefulla insikter som vi kommer dela i kommande bloggar, guider och webbinarier.

👉 Var en del av temperaturmätningen – svara på enkäten här! 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!