Blogg

Nyckeln till framtidens affärslogik

Många branscher har gått från en traditionell värdekedja med en dominerande part som kontrollerar och styr flödet, till ett nätverk av autonoma aktörer som tillsammans levererar ett unikt värde till kunden. Men att gå från den relativt enkla värdekedjan till ett komplext samspel i värdenätverket ställer nya krav på företag att omforma sin verksamhetsmodell till att vara optimerade för nätverkande.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Många branscher har gått från en traditionell värdekedja med en dominerande part som kontrollerar och styr flödet, till ett nätverk av autonoma aktörer som tillsammans levererar ett unikt värde till kunden. Men att gå från den relativt enkla värdekedjan till ett komplext samspel i värdenätverket ställer nya krav på företag att omforma sin verksamhetsmodell till att vara optimerade för nätverkande.

Affärs- och verksamhetsmodeller utmanas och etablerade strukturer förändras i grunden.

Komplexitet i värdenätverk

Värdenätverkets styrka är att det snabbt kan anpassa sig till omvärldsförändringar och att kunna dra nytta av teknikutveckling.  Men den  komplexitet som nätverket för med sig, ställer stora krav på företag att kunna arbeta tillsammans med de andra i nätverket. En bra nätverkspartner har goda relationer till sina partners, är agil och snabbrörlig, har korta beslutsvägar och kan snabbt ställa om sin verksamhet.

Nätverkslogiken innebär också nya möjligheter till affärsutveckling. Genom att tänka och verka tillsammans med andra finns möjligheter att korsbefrukta idéer och skapa helt nya erbjudanden.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!