Blogg

Självledarskap förutsätter självkunskap

När vi på Sonder talar om självledarskap kopplat till framtidens organisationer utgår vi inte enbart ifrån ett ändrat ledarskap hos de ledande befattningar som finns idag. Vi /../

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

När vi på Sonder talar om självledarskap kopplat till framtidens organisationer utgår vi inte enbart ifrån ett ändrat ledarskap hos de ledande befattningar som finns idag. Vi tror att ledarskapet är något som behöver utövas av fler i verksamheterna, fler som i sina olika roller kan ta ansvar för sin del i relation till den helhet man verkar inom. Vi tror att beslut fattas bäst där verksamheten bedrivs. Men vad innebär detta för individen?

Självledarskap är ett begrepp i ropet, i synnerhet när det gäller organisations- och ledarskapsutveckling. För många handlar detta om att i sin ledarroll kunna utöva ett utvecklande ledarskap dvs för att kunna leda och utveckla andra behöver du kunna leda och utveckla dig själv. Tittar man på organisationer med de glasögon vi har haft fram till nu, kan det vara lätt att tro att ett självledarskap fullt ut i framtidens organisationer innebär att allt ansvar som burits upp i den hierarkiska strukturen nu trycks ut på individerna att bära i sina respektive roller. Det är inte riktigt sant.

Ett självledarskap, som vi ser det, handlar inte om att få ansvara för flera saker utan snarare få bättre förutsättningar att ansvara för det område eller de uppgifter man redan har och samtidigt bidra till helheten. Det som däremot mest troligt är sant eller blir en effekt av ett ökat självledarskap i organisationer är att individerna behöver ha förutsättningar och förmågor för att, i allt större utsträckning, kunna lösa ut frågeställningar man tidigare kunnat vända sig till en chef att hantera.

Andra kunskaper och förmågor blir viktiga

Självledarskap tror vi handlar mer om att i dialog med andra komma fram till lösningar och utgångpunkter som kan leda till såväl gemensamma som enskilda beslut. Det som behövs då är förmodligen inte kunskap i sakfrågan (även om sådant naturligtvis också kommer att vara viktigt att tillföra) utan insikter och förmågor i hur vi och andra människor fungerar så att beslut och lösningar blir så bra som möjligt. Vi tror vi behöver ha mer kunskap om oss själva – inte bara hur vi är som personer utan även hur vi fungerar såväl mentalt som emotionellt och biologiskt.

Mentalt

Hur fungerar vår hjärna? Vad behövs för att hålla fokus och hitta kreativa lösningar? Hur kan jag få tillgång till hela min hjärnas kapacitet och potential?

Emotionellt

Hur hanterar vi känslor? Framför allt hos oss själva. När något händer som gör mig upprörd eller frustrerad – hur kan jag omhänderta dessa reaktioner och säkerställa att min energi riktas åt rätt saker.

Biologiskt

Hur kan vi hålla oss så friska och välmående som möjligt? Hur kan vi skapa balans i våra viktiga signalsystem så att vi kan prestera och känna glädje?

Kort och gott – vi behöver ökade kunskaper om oss själva för att kunna få ett självledarskap fullt ut. Kunskaper som inte bara handlar om personligheter och beteendemönster utan också om hur vi människor som system fungerar. Vi tror att med sådana kunskaper får vi alla bättre förutsättningar för att utföra vårt arbete på ett sätt som både gynnar oss som individer och som organisationer.

Läsa mer om hur du kan ta steg mot ett ökat självledarskap!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!