Blogg

Fem steg mot ett ökat självledarskap

På Sonder har vi börjat se på vårt beslutsfattande och utvecklingsansvar med andra ögon. Numera tar alla ett större ansvar för beslutstagande inom våra ansvarsområden, /../

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

På Sonder har vi börjat se på vårt beslutsfattande och utvecklingsansvar med andra ögon. Numera tar alla ett större ansvar för beslutstagande inom våra ansvarsområden, företagets utveckling och inte minst vår egen utveckling. I praktiken innebär det exempelvis att det är jag själv som tar de initiativ jag behöver för att känna att jag utvecklas. Behöver jag sedan stöd så finns mina kollegor där bara en fråga bort.

Vissa beslut behöver på grund av lagar och regler beslutas av vår styrelse, och beslut av mer omfattande karaktär tas på våra ledningsmöten (där alla kollegor i företaget närvarar varje måndagsmorgon). Att utveckla självledarskap på detta sätt passar vår organisation, och vi tror starkt på riktningen mot mer självstyrande organisationer. På vilket sätt och i vilken omfattning beror dock helt på varje organisations unika förutsättningar.

Att det är fler än vi som intresserar sig för denna typ av ledarskap är tydligt. Coachande ledarskap, autentiskt ledarskap och ständig feedback är några av trenderna som även grundar sig i tron att människor vill och kan ta vettiga beslut. Så långt låter det ju bra. Men hur gör man då?

Här får du några tips på vägen

Alla måste veta varför organisationen finns till

Ska fler ta beslut och organisationen samtidigt ska fortsätta rulla framåt i gemensam riktning måste syftet med organisationen vara tydligt för alla. Läs mer om varför organisationen behöver ett syfte i vår kollega Annas artikel ”WHY?”

Definiera gemensamma spelregler

Hur vi fattar beslut måste vara lika tydligt för alla som syftet med organisationen. Få och enkla spelregler behöver utarbetas som beskriver hur och när vi fattar olika typer av beslut. Att utmana tanken att vissa typer av beslut bara kan fattas av vissa personer är en bra början. Att fatta beslut efter rådgivning med två kloka kollegor är också ett bra verktyg.

Missionera självledarskapet

Att fler tar beslut och hjälper organisationen att utvecklas kommer inte ske över en dag. Chefer och medarbetare behöver missionera budskapet och hjälpa varandra att praktisera de nya beslutsvägarna.

Arbeta kontinuerligt med tillit och transparens

Transparens är en grundbult i självledarskapet. Alla beslut, och bakgrunden till dessa, måste vara kända för alla och alla mina kollegor måste tro att jag fattat det beslut som jag anser är allra bäst för vår organisation. Överprövningar av beslut på grund av tillitsproblem är förödande för självledarskapets utveckling i en organisation.

Se dina kollegors olikheter

För vissa kommer dessa förändringar att kännas helt naturligt. Att fatta beslut själva, eller efter rådgivning med andra, kommer vara olika svårt för organisationens medarbetare. Vi fungerar olika i olika situationer och den förståelsen måste finnas och tas tillvara på.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!