Blogg

Why?

”Imagine a world where people wake up every day inspired to go to work, feel safe while they are there, and return home at the /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

”Imagine a world where people wake up every day inspired to go to work, feel safe while they are there, and return home at the end of the day feeling fulfilled by the work they do, feeling that they have contributed to something greater than themselves.”

People don´t buy what you do, they buy Why you do it.

En del personer och det de säger går rakt genom huden. Så är det med Simon Sinek, författaren till boken ”Start with Why”. Där beskriver Sinek hur de mest inspirerande och övertygande människorna och organisationerna tänker, agerar och kommunicerar på samma sätt – vilket också är motsatsen till hur de flesta människor och organisationer tänker, agerar och kommunicerar. De utgår från frågan ”varför”, istället för ”vad”. ”People don´t buy what you do, they buy Why you do it.”, skriver Sinek.

Martin Luther King är ett minst sagt lyckat exempel. Företaget Apple ett annat. Apples verksamhet utgår från deras syfte, deras ”Why” – att utmana Status Quo. Om det är genom att sälja datorer, Mp3-spelare, mobiler eller något helt annat – det spelar ingen roll. Så länge de tänker och agerar utifrån sitt syfte. ”Why” handlar inte om att tjäna pengar. Det är istället en följd – ett resultat. ”Why” handlar om vad som inspirerar oss och människorna runt om oss. ”People don´t buy what you do, they buy Why you do it.”

Giving the world the right music at every moment

Ett annat exempel på ett företag vars organisation helt tar utgångspunkt i verksamhetens syfte är Spotify. ”It all begins with the why.  Why do you get up in the morning and go to work. What makes you do the thing you do for work”. Med dom orden inleddes en föreläsning om hur Spotify valt att organisera sig, om deras kultur och sätt att leda och arbeta i företaget. Spotify´s syfte är hörnstenen i verksamheten. Syftet beskriver varför företaget finns till och går hand i hand med medarbetarnas individuella drivkrafter – deras personliga syften till varför de vill arbeta på Spotify. ”Giving the world the right music at every moment.”

Syftet är också grunden för hur verksamheten valt att organisera sig. Spotify har vad man kan kalla en organisk organisation, där team sätts samman utifrån behov av att lösa uppgifter som gemensamt ska bidra till att uppnå företagets syfte. Med syftet som ledstjärna är det upp till teamen att samverka och hitta sätt att lösa sina uppgifter och utveckla sina områden. Vad som behöver göras och utvecklas för att bidra till företagets syfte varierar, och därmed också sammansättningen av teamen och samverkan dem emellan.

Syfte skapar mening

Medan många av dagens visioner och missioner ofta beskriver vad organisationen gör, eller vad som är ledningens ambition med organisationen, ser vi att syftet tar höjd för något större. Det tar utgångspunkt i verksamhetens vision för omvärlden och för kunderna. Det svarar på frågan varför finns vi till – vad vill vi som organisation bidra med till vår omvärld, till våra kunder?

Vi tror att syftet behövs. Vi tror att man i ett allt mer värderingsstyrt samhälle tillsammans i organisationen behöver hitta den gemensamma drivkraften till vad organisationen ska åstadkomma – vad organisationens roll är i samhället eller i världen om du så vill. Syftet skapar ett verkligt engagemang och ger organisationen och människorna i organisationen en mening. Så som det gjort för Spotify, som tar världen i sin helhet som utgångspunkt i sitt syfte. ”Giving the world the right music at every moment.”

Vilket syfte jobbar du för?

Så. Med det sagt vill jag bara fråga en sak. Har du ställt dig frågan varför? Har ni i er organisation tillsammans ställt er frågan varför? Ställt er frågan varför ni finns till, vad ni vill bidra med till er omvärld. För att sen dela en gemensam övertygelse och arbeta för att fullfölja denna. Vilket är ditt varför?

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!