Blogg

Ge kärlek till kärnverksamheten

Kvaliteten i kärnverksamheten är avgörande för organisationens förutsättningar att lyckas med sina strategiska utvecklingsprojekt. Kärnverksamheten är organisationens bultande hjärta. Den förädlar insatsvaror till färdiga produkter /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Kvaliteten i kärnverksamheten är avgörande för organisationens förutsättningar att lyckas med sina strategiska utvecklingsprojekt.

Kärnverksamheten är organisationens bultande hjärta. Den förädlar insatsvaror till färdiga produkter och ser till att kunderna fortsätter handla och intäkterna strömmar in. Kvaliteten i kärnverksamheten är avgörande för att organisationen ska ha råd att utveckla nya produkter och tjänster.

Se utvecklingen ur kärnverksamhetens synvinkel

I stora organisationer finns ett mönster som ofta upprepar sig. Utifrån ett strategiskt hot eller möjlighet behöver en större förändring göras, till exempel av affärsmodellen eller produktionen. Den högsta ledningen tar beslut om att genomföra förändringen och ger i uppdrag till organisationen att genomföra ett strategiskt projekt. Det är bara det att organisationen har fullt upp med att jobba med kärnverksamheten. Så förändringen går trögt och ledningen svär över tröga mellanchefer – ”permafrosten” – som inte genomför förändringarna fort nog.

I det här läget kan det vara bra att försöka se det hela ur kärnverksamhetens synvinkel. Kärnverksamhetens huvuduppdrag är att se till att produktionen och kundkontakterna rullar på som de ska. Att varje dag gå till jobbet och hålla samma höga nivå.

Ledningen och medarbetarna har olika tidsperspektiv

Där ledningen mest bekymrar sig om framtiden, bryr sig medarbetarna mest om hur kärnverksamheten fungerar här och nu. De som betraktar verksamheten med ledningsglasögon tar ofta för givet att verksamheten rullar på som den ska. De tänker inte så mycket på alla de aktiviteter som krävs för att hjulen ska snurra och pengarna rulla in.

I kärnverksamhetens perspektiv sätter de olika strategiska projekten mest käppar i hjulen för det kundinriktade arbetet. De tar nyckelpersoner från kärnverksamheten för att bemanna projekten. De binder upp folk i möten och workshops som tar tid från huvuduppdraget. De binder upp medarbetarna i intervjuer och samtal med konsulter och projektledare som måste få input från verksamheten för att kunna genomföra projekten.

”Kunden går före strategin”

Uttrycket ”kulturen äter strategin till frukost” handlar egentligen mest om att olika prioriteringar konkurrerar om samma resurser. Ur kärnverksamhetens synvinkel kunde det snarare uttryckas som att ”kunden går före strategin”. Då blir det tydligare att det handlar om att prioritera mellan att säkerställa att kärnverksamheten fungerar optimalt idag och att bygga nya förmågor för framtiden.

Ett mer hjälpsamt perspektiv än att klaga på att organisationen är förändringströg, är att ha en dialog inom organisationen om vilka prioriteringar som är rimliga. Att hjälpa till att fastslå vad som är ”måsten”, ”gott nog” och ”perfekt” när det gäller kärnverksamhetens prestationer. De resurser som finns kvar när man har nått ”gott nog-nivån” är resurser som kan läggas på utveckling.

Ta strategin till kärnverksamheten

Om man lägger ett lager av strategisk utveckling ovanpå en kärnverksamhet som man tar för given så bäddar man för konflikter mellan projekt och linjeorganisation. Det leder till glapp mellan ledningens och kärnverksamhetens prioriteringar och till ständiga brandhärdar i verksamheten som tar energi från både de strategiska projekten och från kärnverksamheten.

En av principerna i Lean Management är Genchi Genbutsu som betyder att gå och se med egna ögon. Att inte nöja sig med rapporter som filtrerats genom lager av chefer, utan att cheferna ger sig ut i verksamheten och själva pratar med medarbetare, kunder och leverantörer.

Den principen är viktig, men behöver kompletteras med ytterligare en princip som vi kan kalla “ta strategin till kärnan”. Den innebär att det behöver finnas strategiska prioriteringar som genomsyrar hela organisationen och som innebär att strategin lever inom hela verksamheten och inte bara som ett lager av projektverksamhet ovanpå kärnverksamheten.

När ledningen verkligen har koll på kärnverksamheten så finns en bra grund för att förstå vilka behoven är och vilka resurser som finns. Det leder till att de strategiska projekt som verkligen är nödvändiga har betydligt bättre utsikter att lyckas.

Mer om Strategier

Välkommen på webbinarium

Missa inte Sonders webbinarium ”Strategier i en föränderlig värld” där berättar vi om ett alternativt sätt att se på strategier och våra erfarenheter av att arbeta med strategi i komplexa miljöer. Där nyckeln är att få en gemensam riktning och tydliga prioriteringar att fungera som ledstänger i vardagen – i hela organisationen. Och där användbarhet för verksamheten är lika viktigt som uppföljningsbarhet för ledningen.

Läs vår guide

Om du vill fördjupa dig genom mer läsning vill vi tipsa om att ladda ner guiden Strategier i en föränderlig värld som vi hoppas och tror kan utmana, inspirera och stödja dig och din organisations strategiarbete.

Behöver strategiarbetet en skjuts?

Vi på Sonder har lång erfarenhet av att ta fram strategier, visioner och målbilder. Vi gör det med lika stort fokus på process och användbarhet som innehåll, för att uppnå produkter som direkt kan omsättas vidare till vad och varför. Läs mer om vad vi på Sonder kan erbjuda!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!