Blogg

Bloggserie: Ledningens roll i en agil transformation, del 1

Det här är del 1 av 4 i bloggserien ”Ledningens roll i en agil transformation”. I bloggserien kommer vi att bekanta oss med ledningsgruppens olika roller för såväl förändringsresan som helhet som deras egen transformation som ledningsteam.

Ledningsgrupp
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Riktning

Ledningen spelar en avgörande roll för en lyckad förändringsresa

Det här är del 1 av 4 i bloggserien ”Ledningens roll i en agil transformation”. I bloggserien kommer vi att bekanta oss med ledningsgruppens olika roller för såväl förändringsresan som helhet som deras egen transformation som ledningsteam. Vi börjar dock här – och slår fast vikten av att ledningen står samlad bakom förändringen som den agila transformationen innebär för organisationen.

Den agila transformationen kan börja på många olika sätt

De agila diskussionerna går på högtryck och i allt fler organisationers strategiska dokument står ord som snabbhet och flexibilitet, accelererad innovationstakt och ett ökat engagemang. Begrepp som tillitsbaserat ledarskap, självledarskap och teambaserade arbetssätt är inte heller svåra att hitta.

Var i organisationen och med vilken utgångspunkt det agila arbetet börjar skiljer sig dock åt. Många tar första steget i utvecklingsverksamheten, där behovet av snabbhet och flexibilitet ofta är extra tydligt samtidigt som de agila arbetssätten där ofta tycks vara ganska naturliga att ta sig an. Andra tar i stället utgångspunkt i ett HR-perspektiv, med fokus på initiativ kring ledarutveckling och teamarbete med sikte på ett ökat självledarskap. Vi möter också många som har börjat testa sig fram i mer lokala delar av verksamheten genom att forma pilotteam som får utforska nya arbetsformer, agila metoder och att arbeta iterativt utifrån en ny puls.

”Forma pilotteam som får utforska nya arbetsformer”

Det ena är inte mer rätt än det andra. Den agila utvecklingsresan kan påbörjas på många olika sätt, och även i det lilla. Puttrar det av agilt engagemang inom en separat del av organisationen – låt resan börja där. Se till att skapa förutsättningar för ledare och medarbetare inom det verksamhetsområdet, ta det stegvis, lär och träna på vägen och se till att dela de nyfunna erfarenheterna med resten av organisationen. Ofta sprider sig såväl nyfikenhet som engagemang per automatik.

”Puttrar det av agilt engagemang inom en separat del av organisationen – låt resan börja där.”

Ledningen behöver stå samlad bakom förändringen

När väl den agila utvecklingsresan accelererar från att vara ett lokalt initiativ i en separat del av verksamheten till att omfatta fler delar av organisationen – då behöver dock blicken riktas mot er som ledning. Ofta tenderar nämligen de agila förhållningssätten och arbetsformerna att på sikt att krocka med organisationens övriga mer traditionella synsätt och hierarkiska strukturer, vilket skapar såväl osäkerhet om organisationens riktning som frustration i det dagliga arbetet.

Om ni befinner er här och är redo att ta er an hela organisationen på den agila resan – om ni vill skapa verklig förändringskraft och en ny gemensam riktning för hela verksamheten – då spelar ni som ledning en avgörande roll för en lyckad förändringsresa. Ni behöver, både som team och individer, stå samlade bakom den agila transformationen.

”Ni som ledning spelar en avgörande roll för en lyckad förändringsresa.”

Det betyder dock inte att ni som ledning behöver ha alla svar på hur allt ska bli sen eller kunna beskriva exakt hur vägen dit kommer att se ut. Men det betyder att ni tillsammans som ledningsteam måste stå samlade vid startpunkten på resan, med en gemensam insikt om att både organisationen och ni som ledning kommer behöva förändras.

Ledningens roll i den agila transformationen

Så vad innebär ledningens roll under den agila transformationen i praktiken? Förutom att gemensamt skapa förståelse för såväl paradigmskiftet som innebörden i de agila perspektiven, ser vi utifrån våra erfarenheter att ledningen har framför allt tre viktiga roller att fylla:

  1. Ledningen behöver ta ägarskap för en stark och levande målbild, en målbild som blir användbar både i den nya mer agila organisationen men som också fungerar som ett stöd redan under förändringsarbetet.
  2. Ledningen behöver säkerställa att förutsättningarna i organisationssystemet finns för den agila utvecklingen, och därför vid behov se över och anpassa organisationens strukturer så att de främjar de nya förhållnings- och arbetssätten.
  3. Ledningen behöver agera förebild och därav transformera sig själva så att de på riktigt gestaltar de agila principerna i sitt vardagliga agerande.

Läs-/webbinarietips

Vill du få än mer inspiration kring ledningens roll i den agila tranformationen?
Se då till att ta del av övriga bloggar i bloggserien Ledningens roll i en agil transformation eller 
eller se vårt inspelade webbinarium från mars i år.

Bloggserie: Ledningens roll i en agil transformation, del 2 | Sonder 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!