Blogg

Bloggserie: Ledningens roll i en agil transformation, del 2

En ledning som sätter riktning. I denna del av bloggserien ska vi beröra betydelsen av att ledningen tar ägarskap för en stark och levande målbild för den agila transformationen.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Riktning

En ledning som sätter riktning

I del 1 av bloggserien  Ledningens roll i en agil transformation  beskrev vi vikten av att hela ledningsteamet står samlad bakom förändringen som en agil transformation av organisationen innebär. Vi beskrev också att ledningen har tre centrala roller under transformationen – att skapa en gemensam riktning och målbild, att skapa förutsättningar för den agila omställningen i organisationssystemet och att transformera sig själva som ledningsteam och agera förebild för verksamheten.  Här ska vi nu beröra den första – betydelsen av att ledningen tar ägarskap för en stark och levande målbild för den agila transformationen.

En tydlig gemensam riktning är en förutsättning för den agila transformationen

En gemensam målbild och riktning är såklart viktig i alla förändringsprocesser, men vi ser att det är än viktigare både under den agila transformationen och sen – i den nya mer agila organisationen. En tydlig gemensam riktning är ju nämligen en förutsättning för en organisation som ska präglas av ett mer distribuerat beslutsfattande och ett ökat självledarskap. Ska vi leda oss själva i relation till andra och till vårt uppdrag, och i större utsträckning både som team och individer fatta välgrundade beslut, då behöver vi en tydlig riktning att förhålla oss till som vägleder oss i det vardagliga beslutsfattandet.

Sätt ord på organisationens nya normer

I sammanhanget behöver vi också ta med oss att vi befinner oss i ett paradigmskifte. Att utmana de traditionella strukturerna och arbetssätten, som i grunden tar avstamp i den hierarkiska logiken, innebär att vi många gånger behöver förändra våra förhållningssätt i grunden och träna på att agera tvärt emot vad våra invanda ryggmärgsreflexer säger.

”Vi behöver något att hålla oss i när vi tränar på att utmana de traditionella strukturerna och förhållningssätten”

Ska vi göra det så behöver vi ledstänger att hålla oss i som hjälper oss att gå i utsatt riktning – helt enkelt sätta ord på de nya normer som vi ska agera och förhålla oss till i vårt förhållningssätt och beteende i vardagen. För ett lyckat agilt förändringsarbete ser vi vikten av att ledningen tar ägarskap för utformandet av dessa, och verkligen själva på såväl individ- som gruppnivå skapar en gemensam förståelse för innebörden och dess konsekvenser både för ledningsarbetet som för organisationen i stort.

Principer som ger vägledning i transformationen

Vi är nog alla bekanta med målbilder som beskriver ett framtida tillstånd – en beskrivning av hur organisationen ska se ut och upplevas sen. För att få verklig guidning i den agila utvecklingsresan ser vi dock att vi behöver en målbild som inte främst beskriver den nya mer agila organisationen, utan i högre utsträckning fungerar som ett stöd i det vardagliga agerandet redan under förändringsarbetet. En målbild som är så pass enkel och tydlig att vi kan luta oss mot den under tiden som vi utvecklar organisationen och tränar upp våra nya ryggmärgsreflexer – helt enkelt tränar på att agera i det nya i vardagen.

”En målbild att luta oss mot när vi tränar upp nya ryggmärgsreflexer”

Ett bra sätt att göra det är att utforma en målbild i form av ett antal principer som ger oss riktningen i det agila förändringsarbetet. Principer som såväl beskriver hur vår nya agila organisation ska se ut och fungera, men som vi också under förändringsarbetets gång hela tiden kan backa tillbaka till för att säkerställa att vi går i utsatt riktning – både vad gäller anpassning av organisationssystemet i stort som i det dagliga agerandet och beslutsfattandet.

Det kan exempelvis vara principer som ”Vi prövar oss fram”, och ”Vi planerar på den sikt vi har”. Principer som till en början kan kännas långt ifrån nuläget, men som likväl kan användas för att utmana vårt agerande redan idag.

”Principer som vi hela tiden kan backa tillbaka till för att säkerställa att vi går i utsatt riktning”

Vi har stöttat många ledningsgrupper i att formulera målbilden för den agila transformationen genom att identifiera riktningen på det här sättet. Principernas innehåll och utformning skiljer såklart åt mellan olika organisationer, men eftersom det handlar om utveckling av mer agila organisationer så finns i princip alltid perspektiv som ökad tillit, distribuerat beslutsfattande, ett ökat samspel, en mer dynamisk styrning och ökad transparens till någon grad med i målbilden. Principer som sen ger stöd till såväl ledningsgruppen som organisationens ledare och medarbetare när de påbörjar resan att bygga sin förmåga, utveckla organisationssystemet och samtidigt tränar i vardagen på att agera utifrån organisationens nya normer. Helt enkelt principer att hålla sig i under utvecklingsresan av en mer engagerande, anpassningsbar och innovativ organisation.

Läs-/webbinarietips

Vill du få än mer inspiration kring ledningens roll i den agila tranformationen? Se då till att ta del av övriga bloggar i bloggserien Ledningens roll i en agil transformation eller se vårt inspelade webbinarium från mars i år?

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!