Case

Komplex problemlösning

I ett av EU:s prioriterade infrastrukturprojekt

Involveringen av tunga experter i teamet var definitivt framgångsfaktorer i arbetet.

Under ungefär ett halvår arbetade konsulterna Magnus Öhman, Love Lönnroth och Mathias Öhman med ett av EU:s större infrastrukturprojekt inom energiöverföring. Sonder hade varit med några år tidigare och designat projektorganisationen innan verksamheten startade formellt.

Projektet innefattade framtagandet av en marknadsplan och intressentkarta för att planera tiden efter bygget, då den nya infrastrukturen skulle få stor påverkan på energimixen i regionen. Magnus berättar nedan om projektet, som bedrevs i högt tempo och där förutsättningarna påverkades av intressenter med olika agendor. Sonder ledde teamet som bestod av konsulter från flera länder som snabbt behövde sätta sig in nationella marknadsförhållanden och politik, såväl som internationella relationer och energifrågor på EU-nivå.

Cynefinmodellen var ett bra stöd i processen

På den praktiska nivån av projektet blev vi involverade för att lösa en marknadsanalys och en färdplan som tog hänsyn till olika regelverk, och visade vägen mot en omreglerad energimarknad i regionen. På denna nivå var det relativt tydligt vad som förväntades levereras.

Nästa nivå handlade om intressenternas olika agendor och den politiska dimensionen som var avgörande för att nå framgång. På denna nivå fick vi lägga mycket tid tillsammans med kundens ledningsgrupp för att förstå hur vi skulle ta oss framåt och anpassa oss efter de politiska förutsättningarna. Det gjorde att uppdraget präglades av en nivå av komplexitet som varken vi eller kunden hade varit riktigt beredda på. För delar av ledningsgruppen som var vana vid förutsägbar planering var detta utmanande. Vi hade därför god hjälp av förklaringsmodeller som Cynefinmodellen (se nedan) som illustrerar vad som skiljer komplexa situationer från komplicerade.

 

 

Tung expertis var en framgångsfaktor

Projektet innehöll specifika frågor kring energimarknaden och regelverken inom EU. I teamet tog vi in en tidigare VD för ett energibolag i Sverige som hade infört samma regelverk några år tidigare, och hade djup sakkunskap och förståelse för området. Vi tog också in en energianalytiker från ett annat EU-land som gav värdefullt stöd inom marknadsanalys och jämförelser mellan olika europeiska länder. Det faktum att vi inkluderade tunga experter i teamet var definitivt framgångsfaktorer i vårt arbete. Vi hade även en framstående lokal konsultfirma som genomförde intervjuer på det lokala språket och bidrog med research.

Sonders principer höll hela vägen

“Jag kan konstatera så här i efterhand att vi drev projektet helt och hållet i enlighet med Sonders filosofi som handlar om tillit, öppenhet och nära samverkan med kunden och sakområdesexperter. Och att det blev en riktig framgångssaga. Det var många olyckskorpar som kraxade om att det här infrastrukturprojektet inte skulle göra någon skillnad för energimarknaden. Men idag kan jag konstatera att det blev ett av de mest framgångsrika projekten inom EU och jag är väldigt glad för att Sonder fick vara en del av den framgången.” – Magnus Öhman

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!