Sonder

För framtidens organisationer

Sonder är konsultföretaget som har bestämt sig för att tillsammans utveckla framtidens organisationer. Vi gör det från ett annat managementparadigm och en idé om ett nytt sätt att leda och organisera. Den idén är också utgångspunkten för hur vi driver vårt eget företag.

Riktning, organisation och förändring

Som konsulter stödjer vi er när ni behöver samlas kring er riktning och vad ni vill åstadkomma och vi hjälper er att identifiera strategierna för att förverkliga detta. Vi utforskar er organisation tillsammans med er för att skapa förutsättningar för ansvarstagande och ett fungerande samspel, där både ni själva och era partner kan vara en naturlig del. Vi bidrar också när ni behöver kraftsamla för förnyelse och skapa insikt, engagemang och ägarskap för förändring ute i verksamheten.

”På Sonder uppskattas olikheter, egna initiativ och diskussioner med högt till tak. Mina kollegor tror att jag klarar allt, men behöver jag hjälp finns de alltid bara ett ”har-du-tid?” bort."

Läs mer om oss

Hör gärna av dig