På Sonder är alla ledare

Vi är ett annorlunda företag

Vi driver vårt företag baserat på agila principer om tillit och självledarskap, där vi med vår storlek och våra förutsättningar har kunnat forma ett system helt utan chefer eller enskild ledningsgruppTillsammans driver och utvecklar vi Sonder med utgångspunkt i total tillit till varandra, med ett självklart ansvarstagande för helheten och genom full transparens. Vårt syfte ger oss en naturlig riktning och kraft framåt. 

Alla verkar för företagets bästa 

Kärnan i agila organisationer är tron på att människan både vill och kan. Det är också grunden för hur vi driver och utvecklar Sonder. Vi ser dagligen hur tilliten föder ansvarstagande och hur ansvarstagande i sin tur föder tillit. Och med det har också behovet av kontrollsystem försvunnit. 

Alla fattar de beslut som behövs 

Alla tar ett aktivt ansvar för att både se och agera på behov att utveckla Sonder. Vi arbetar under principen att vi prövar oss fram och vi söker råd från varandra när det behövs. Beslut fattar den som behöver ett beslut, ofta efter att ha rådfrågat ett par kollegor. I de fall det handlar om frågor som berör många tas förslaget upp på gemensamma ledningsmöten, eller via en strukturerad beslutsprocess i större grupp. Oavsett hur rådsökandet sker är dock utgångspunkten alltid att var och en av oss kan fatta de beslut som behövs, så länge som det bidrar till företagets bästa. 

Allt är transparent 

En grundförutsättning för att vi alla ska kunna fatta kloka beslut är att vi har tillgång till all information. Därav fattas inga hemliga beslut bakom stängda dörrar och inga mappar är låsta. All information finns tillgänglig för alla, inklusive all ekonomisk data och våra löner. 

Vi värdesätter också transparens mellan människor. Vi har ett prestigelöst agerande, där vi lyssnar på varandra och varandras idéer. Vi ger och efterfrågar feedback och är beredda att ompröva våra egna tankegångar och beslut. Vi är oss själva – och vi uppskattar att vi alla är olika och bidrar med just våra specifika förmågor, styrkor och drivkrafter. För vi vet att vi alltid blir starkare tillsammans. 

Läs mer om oss

Hör gärna av dig