The Sonder Way

Vi är ett annorlunda företag

Vi driver vårt företag på ett annorlunda sätt. Ett företag utan chefer med stark tilltro till allas förmåga att verka för företagets bästa. Tillsammans driver och utvecklar vi Sonder med utgångspunkt i total tillit till varandra, med ett självklart ansvarstagande för helheten och genom full transparens. Vårt syfte ger oss en naturlig riktning och kraft framåt.

Alla verkar för företagets bästa

Kärnan för att skapa framtidens organisationer är tron på att människan både vill och kan. Det är också grunden för hur vi driver och utvecklar Sonder. Istället för att ledas av några få, sätter vi vår tillit till att alla i företaget vill och kan agera för Sonders bästa. Vi ser dagligen hur tilliten föder ansvarstagande och hur ansvarstagande i sin tur föder tillit. Och med det har också behovet av kontrollsystem försvunnit.

Alla fattar de beslut som behövs

Alla tar ett aktivt ansvar för att både se och agera på behov att utveckla Sonder. Vi arbetar under principen att vi prövar oss fram och vi söker råd från varandra när det behövs. Beslut fattar den som behöver ett beslut, ofta efter att ha rådfrågat ett par kollegor. I de fall det handlar om frågor som berör många tas frågan upp på gemensamma ledningsmöten och vid mer omfattande utvecklingsfrågor krävs ibland en strukturerad beslutsprocess i större grupp. Utgångspunkten är dock alltid att var och en av oss kan fatta de beslut som behövs, så länge som det bidrar till företagets bästa.

Allt är transparent

En grundförutsättning för att vi alla ska kunna fatta kloka beslut är att vi har tillgång till all information. Därav fattas inga hemliga beslut bakom stängda dörrar och inga mappar är låsta. All information finns tillgänglig för alla, inklusive all ekonomisk data och våra löner.

Vi värdesätter också transparens mellan människor. Vi har ett prestigelöst agerande, där vi lyssnar på varandra och varandras idéer. Vi ger och efterfrågar feedback och är beredda att ompröva våra egna tankegångar och beslut. Vi är oss själva – och vi uppskattar att vi alla är olika och bidrar med just våra specifika förmågor, styrkor och drivkrafter. För vi vet att vi alltid blir starkare tillsammans.

Läs mer om oss

Hör gärna av dig