Podd

#66 Ledningens roll i den agila transformationen

Konsulten Anna Dagnell Liedholm delar med sig av hur ni som ledningsgrupp kan bli en verklig förebild och skapa kraft, riktning och förutsättningar för er organisationens transformation.

Sonderpodden

I den stora agila transformation som både företag och offentliga organisationer genomför nu är det många som funderar över hur deras egen roll kommer att förändras. Inte minst chefer som undrar vad det innebär att vara chef när man ska jobba teambaserat och med hög grad av självorganisering. Vilken roll ska chefen och ledningsgruppen ha då?

Anna Dagnell Liedholm är min kollega och konsult på Sonder som funderat lite extra på ledningens roll i den agila transformationen. Hon menar att det finns flera saker som är avgörande för att lyckas med en agil transformation och där ledningen spelar en nyckelroll. Det handlar om att uppmärksamma agila initiativ inom organisationen och underlätta att de sprids, samt att skapa förutsättningar för organisationens förflyttning i agil riktning. Det gäller t ex att skapa strukturer som fungerar för en agil verksamhet och att själv vara en förebild.

Det här har jag ett intressant samtal med Anna om i dagens podd.

Innan vi kör igång samtalet med Anna så kan jag tipsa om att hennes bloggserie om ledningens roll i en agil transformation finns på Sonder.se under inspiration.

Första blogginlägget i Annas bloggserie: https://www.sonder.se/bloggen/bloggserie-ledningens-roll-i-en-agil-transformation-del-1/