Podd

#81 Samverket och systeminnovation

Ett samtal med Niklas Huss, en av upphovsmännen till Samverket som är ett coworking space och en tredje plats för att främja samverkan och innovation inom offentlig sektor.

Sonderpodden

Niklas Huss är en av upphovsmännen till Samverket som är ett coworking space och en tredje plats för att främja samverkan och innovation inom offentlig sektor. Niklas har ett förflutet inom Skatteverket där han var en av dem som jobbade med deras stora transformation i början av 2000-talet. Han har även varit innovationschef på Länsförsäkringar och grundat organisationen Mind Shift för välmående och psykisk hälsa.

Vi diskuterar hur Samverket fungerar och tankarna på att skala upp konceptet som idag finns som ett Vinnovafinansierat projekt som tar slut den sista maj, precis innan den här podden släpps. Vi pratar också om hur man kan främja systeminnovation inom offentliga organisationer och mellan offentlig sektor och privata aktörer.

Samverket

Samverket – ett pilotprojektet för att etablera, testa och utvärdera värdet av en gemensam plats för kreativt och innovativt nytänkande inom offentlig sektor, där relevanta funktioner testas för att stärka innovationskraften mellan myndigheter, medborgare och näringslivet. Ambitionen var att utvärdera hur det kan stärka engagemanget hos offentliganställda, öka förmågan att hitta nya innovativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar och medborgarbehov, samt öka kunskap och insikter kring sektorsöverskridande utmaningar. Skapa hängrännor mellan stuprören och bli klokare tillsammans, om man så vill. Läs mer om Samverket!

Mindshift

Genom Mindshift går olika verksamheter samman, antingen på regional eller nationell nivå, för att samverka kring strukturförändringar och proaktiva justeringar på olika nivåer. Deras arbete och engagemang verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor. Läs mer om Mindshift!