Podd

#22 Kunddriven transformation inom Telia

Anna Philipson berättar om den förändringsresa som Telia genomförde inom privatkundsdelen under 2014 – 2016. Det var ett förändringsarbete som omfattade 3000 medarbetare i hela Sverige.

Sonderpodden

Anna Philipson berättar om den förändringsresa som Telia genomförde inom privatkundsdelen under 2014 – 2016. Det var ett förändringsarbete som omfattade 3000 medarbetare i hela Sverige. Anna berättar om hur de jobbade med att omforma ledarskap och medarbetarskap med kundvärdet och syftet i centrum. Hur de började med att jobba med dagliga pulsmöten och hur förändringarna spred sig som ringar på vattnet i organisationen.

Anna leder numera konsultföretaget Good Accelerator www.goodaccelerator.com som jobbar med ledarskap och förändringsarbete, bland annat genom inspirationsresor till Silicon Valley.

På sonder.se finns fler exempel på transformativt ledarskap, bland annat i sonderpodden 13 med Erik Ringertz https://soundcloud.com/sonderab/kc-podden-avsnitt-13-med-arets-vd-erik-ringertz och i vår nya guide om tillitsbaserad styrning https://info.sonder.se/guide-tillitsbaserad-styrning