Sonderpodden 44 om att styra med tillit i en reglerad verksamhet

Tomas Uddin är chef för Marknad, kommunikation och HR inom Landshypotek bank. Det är en av Sveriges äldsta banker som idag befinner sig på en resa där de växer kraftigt inom nya områden och jobbar med tillitsbaserad styrning. Detta i en verksamhet som är kringgärdad av ett omfattande regelverk.

Vårt samtal handlar om hur man förenar en tillitsbaserad och kundcentrerad styrning med att ha en kraftigt reglerad verksamhet.

Hör gärna av dig