Podd

#54 Om Sonder Transformation Canvas

I podden samtalar Love med Sonderkollegan Marie Froment om varför vi utvecklat Sonder Transformation Canvas och hur vi jobbar med verktyget tillsammans med våra kunder.

Sonderpodden

Många företag och organisationer vill förändra sin verksamhet i syfte att bli mer snabbrörliga och bättre på att klara av komplexa affärs- och samhällsutmaningar. Sonder Transformation Canvas är ett verktyg som Sonder har lanserat för att hjälpa till i den agila transformationen som många idag ser som lösningen på de utmaningar de står inför.

I podden samtalar Love med Sonderkollegan Marie Froment om varför vi utvecklat Sonder Transformation Canvas och hur Marie jobbar med det verktyget tillsammans med våra kunder. Vi funderar också kring varför det är viktigt att arbeta med systemperspektivet och inte bara anamma agila metoder inom en liten del av organisationen.

Länkar:

Sonder Transformation Canvas https://www.sonder.se/tjanster/sonder-transformation-canvas/

Sonders guide Transformation till en mer agil organisation https://info.sonder.se/transformation