Sonderpodden 59 med Jonathan Nyström om förändringsledning som en amöba

Jonathan Nyström har gjort en studie vid Åbo universitet om förändringsledning som praktik. Han har intervjuat konsulter som jobbar med förändringsledning och intervjuat dem om vad de egentligen gör inom sina olika projekt. Jonathan har landat i att förändringsledning som praktik bäst kan beskrivas som en amöba med några tydliga beståndsdelar men med flytande gränser mellan amöbans olika delar.
I dagens avsnitt diskuterar vi vad förändringsledning har för olika komponenter och hur de normativa modellerna med fasta steg skiljer sig från förändringsledning i praktiken.

Hör gärna av dig