Sonderpodden 67 Anna Elgh om att omvandla Svenska retursystem från hierarki till självstyre

Anna Elgh är VD för Svenska retursystem, som är ett företag med drygt 200 anställda som gått ifrån att vara ett traditionellt, hierarkiskt företag till att bli ett självstyrande företag. Anna har ett långt CV som innefattar erfarenheter från oljebranschen, flyget och vård- och omsorg, innan hon kom som VD till Svenska retursystem. Hon berättar om resan hon gjort med Svenska retursystem som började med ett fokus på personlig utveckling och som lett fram till att företaget sedan ett par år har avskaffat de traditionella cheferna och ersatt dem med självstyrande team.

Hör gärna av dig