Podd

#67 Från hierarki till självstyre

I podden möter du Anna Elgh som berättar om resan de gjort med Svenska retursystem. Det började med ett fokus på personlig utveckling och ledde fram till att företaget sedan ett par år avskaffat de traditionella cheferna och ersatt dem med självstyrande team.

Sonderpodden

Anna Elgh är VD för Svenska retursystem, som är ett företag med drygt 200 anställda som gått ifrån att vara ett traditionellt, hierarkiskt företag till att bli ett självstyrande företag. Anna har ett långt CV som innefattar erfarenheter från oljebranschen, flyget och vård- och omsorg, innan hon kom som VD till Svenska retursystem. Hon berättar om resan hon gjort med Svenska retursystem som började med ett fokus på personlig utveckling och som lett fram till att företaget sedan ett par år har avskaffat de traditionella cheferna och ersatt dem med självstyrande team.