Podd

#87 Ett podcastavsnitt tillsammans med Agila HR-podden

Vi pratar om om tillståndet i våra organisationer och med lite extra fokus på politiskt styrda verksamheter.

Sonderpodden

Frida Mangen står bakom Agila HR-podden och vi har mycket gemensamt när det gäller tankar om ledarskap och organisering för framtidens organisationer. Vi har gjort ett poddavsnitt ihop och bjudit in Jonatan Francén som jobbar med HR på Skatteverket och är delägare i företaget Trustivide som jobbar med kulturförändringar.

I podden gör vi en slags slutet-på-året reflektion över läget inom organisationer, med lite extra fokus på politiskt styrda verksamheter. Vi pratar om byråkrati och vad som händer med organisationer som står inför ekonomiskt tuffa tider. Vi diskuterar möjligheterna med agila arbetsformer och teamarbete, samt synen på tillitsbaserad styrning och hur kultur och styrning hänger ihop. Jonatan framhåller vikten av att sårbarhet och mod som en grund för lärande.