Podd

#06 Boken Power to the Edge

I avsnitt 6 av Sonders Podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth och Mathias Öhman om boken Power to the Edge

Sonderpodden

I avsnitt 6 av Sonders podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth och Mathias Öhman om boken Power to the Edge, skriven av forskare vid det amerikanska Department of Defence.

Boken ingår i en serie böcker och rapporter om hur framtidens militära organisationer påverkas av ny teknik och nätverkslogik, men innehållet är lika relevant för andra organisationer och företag.

Boken och allt annat material från The Command and Control Research Program finns fritt tillgängligt på www.dodccrp-test.org/