Podd

#07 Teamorienterad organisation

Ett samtal mellan Love Lönnroth och Carina Hopstadius som är personalchef på Max Matthiessen.

Sonderpodden

Vi samtalar om hur det är att jobba i en teamorienterad organisation och vilken roll personalchefen har i ett företag som är teamorienterat.

Carina berättar om Agerus modell som beskriver villkor för prestation som hon använder för att utvärdera teamen.

Max Matthiessen är ett företag inom finansbranschen som sysslar med rådgivning om försäkringar, pensioner och placeringar. Företaget var ursprungligen en franchiseorganisation, vilket fortfarande påverkar företagskulturen.