Podd

#40 Nyttan av agila ramverk

SAFe – Scaled Agile Framework – har under de senaste åren slagit igenom stort i svenska storföretag.

Sonderpodden

SAFe – Scaled Agile Framework – har under de senaste åren slagit igenom stort i svenska storföretag. De agila ramverken syftar till att skala upp de agila arbetssätten till hela organisationen och särskilt SAFe marknadsförs som ett standardpaket som ska kunna användas av de riktigt stora företagen. Men håller det måttet?

Mikael Boman hör till pionjärerna för SAFe i Sverige med en bakgrund som agil konsult inom Citerus och SAFe-expert inom GE Healthcare med uppdrag för hela General Electric-koncernen. I samtalet går vi igenom vad SAFe och agila ramverk egentligen är för något, hur de används idag och vilka för- och nackdelarna är.

Här är några länkar till mer information om SAFe:

Scaled Agile ramverket: https://www.scaledagile.com/

Artikel med kritik mot SAFe: https://agileforest.com/2018/06/24/why-safe-is-not-the-scaled-agile-approach-you-need/

Artikel som försvarar SAFe mot kritik: https://medium.com/@Elabor8/safe-heres-where-the-critics-get-it-wrong-892b19a173a5