Sonder & SAFe

Rapporten om SAFE ur den omgivande organisationens perspektiv

Vi på Sonder är starkt grundade i den agila filosofin och har en djup förståelse för både tidigare och nya sätt att organisera, leda och styra. Det gör att vi får förtroendet att stötta på organisationsövergripande nivå i olika typer av agila transformationer, där nytt och agilt ska möta befintligt och ofta mer traditionellt.

Ert behov

Det mest använda ramverket för agil utveckling i större skala är SAFe, vilket vi möter hos allt fler av våra kunder och också valt att certifiera oss i. Vilket stöd vi ger beror mycket på var den aktuella kunden befinner sig.

Funderar ni på om SAFe är rätt för er?

Vi kan hjälpa till att utforska och förstå behovet av en agil styrning av utvecklingsverksamheten. Kanske är SAFe en bra väg att gå, kanske blir en mindre omfattande modell mer naturlig? Kanske handlar det för er om att i första hand bygga vidare på en redan agil utvecklingsprocess, på ett sätt som bättre knyter an till ledningens perspektiv? Vi hjälper er att reflektera kring möjliga vägval, och forma en tydlig inriktning.

Är ni i början av en transformation?

Om ni redan har landat i vilken typ av lösning ni vill etablera kan vi stödja er att planera för vägen framåt. Vi hjälper er att designa en transformationsstrategi som inte bara gör er mer agila på sikt utan också gör det på ett sätt som baseras på iterationer, samarbete och lärande – och därmed i sig självt är agilt. Vi kan sedan vara ett stöd både i att etablera den nya SAFe-organisationen och till dess intressenter, där vi hjälper ansvariga linjefunktioner att ta ägarskap och bidra proaktivt till förändringen.

Har ni varit igång ett tag men har behov av att jobba med helhet, krockar och mellanrum?

Har er SAFe-transformation redan pågått en tid har ni säkert börjat ringa in de viktigaste anpassningsbehoven. Vi hjälper er då att omsätta lärandet till utveckling. Det kan handla om att utveckla beroendena mellan övergripande strategier och SAFe, om att anpassa ekonomi- och verksamhetsstyrning till en form som bättre matchar utvecklingsverksamheten, om ansvarsförhållanden till exempelvis HR och verksamhetsutvecklingsfunktioner, eller om andra gränsland där vi kan bidra med stöd ur ett lednings och styrningsperspektiv.

Mer om SAFe

Om du är intresserad av SAFe kan vi rekommendera vårt webbinarium på ämnet

Vi har också skrivit en guide
SAFe ur den omgivande organisationens perspektiv

Behöver ni guidning eller en partner? Kontakta Anders!

anders.nicolausson@sonder.se