En utvecklad träningsorganisation

Vårt samarbete med Friskis&Svettis Stockholm

Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsföreningar med över 558 000 medlemmar fördelade i 161 lokala ideella föreningar. Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att, i enlighet med deras verksamhetsidé, erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla.

Sonder har haft förmånen att arbeta tillsammans med Friskis&Svettis Stockholm i flertalet projekt. Samarbetet beskriver vi här genom en intervju med Maria Lundgren, biträdande verksamhetschef på Friskis&Svettis.

Vad var era utmaningar?

Det väcktes en vilja att organisera oss på ett nytt sätt, som inte är hierarkiskt. Vi arbetade mycket i stuprör och det tog för lång tid att besluta om saker. Vi arbetade inte tillsammans, eller effektivt. Vi kände ju samtidigt att omvärldens ändras, det går snabbare. Dessutom fick vi en ny verksamhetschef som ville pröva nytt.

Varför valde ni Sonder?

Från början, för cirka tre år sedan, var ett par kollegor på ett frukostseminarium hos Sonder. Vi inspirerades av Sonders tankar och blev nyfikna på vad det skulle innebära för oss.

Hur har du upplevt samarbetet?

Mycket bra, och därför har vi också arbetat tillsammans länge. Egentligen har vi inte arbetat med konsulter så mycket, vi har ofta gjort saker själva. Men samarbetet med er har fungerat bra, och därför har vi fortsatt. Det har alltid varit hög kvalitet. Det har varit väldigt förtroligt att ha Sonder hos oss, vi har enkelt kunnat prata om allt samtidigt som Sonder har varit oerhört professionella.

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i din organisation?

Har varit en förflyttning på i våra strukturer, till att organisera oss med nätverk, team och forum. Men också en förflyttning för varje person, där alla har kommit en bit på väg. Förflyttningen har inneburit att alla har varit tvungna att reflektera kring vad denna förflyttning innebär för dem, och hur de kan ta ansvar för den.

Sonder har hjälpt oss att öppna ögonen och våga tänka på ett nytt sätt. Att kontinuerligt reflektera kring hur vi hela tiden kan förbättra oss mot den riktningen vi vill.

Skulle du vilja jobba med Sonder igen?

Det vill vi göra, absolut. Det är Sonder vi har jobbat mest med under åren. Nu behöver vi axla saker själva inom just det här projektet men när vi behöver bolla något, stort som smått, vet vi att vi kan komma till er utan att det blir säljande eller krängande. Ni kan säga ”det här tror vi ni klarar själva”. Då blir det mycket enklare att be om råd.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Absolut. Bra med frukostseminarierna också, när man vet att man vill göra något nytt men inte vet hur. Där kan man träffa andra och utbyta tankar och erfarenheter.

När man börjar tänka i de här banorna vill man ju ha mer och mer.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig