En kommun i framkant

Vårt samarbete med Nacka Kommun

Nacka utsågs 2018 till Årets superkommun, en utmärkelse som bygger på undersökningar av Sveriges kommuners styrkor kopplat till ett antal framtidsfaktorer. Nacka är en kommun i framkant och har en kraftig tillväxt.

Sonder har haft förmånen att tillsammans med stadsledningskontoret arbeta fram en ny inriktning för kommunens organisering framåt för att möta tillväxten. Här intervjuar vi Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Vad var era utmaningar?

Vi jobbar kontinuerligt med att skruva på vår organisering och hela tiden förbättra oss. 2018 insåg vi att vi behövde ta ett större grepp kring detta för att kunna möta tillväxten i Nacka på bästa sätt. Vi behövde jobba med vår organisering framåt utifrån andra förutsättningar och ett helhetsperspektiv.

Varför valde ni Sonder?

Vi träffade ett antal olika konsulter och valet föll på Sonder för att ni förstod vår organisation och delade vår syn på organisering och ledarskap. För mig var det viktigt att välja konsulter som förstår vad vi håller på med, hur vår styrmodell ser ut, vad våra utmaningar är och som kan tillföra nya perspektiv. Det upplevde jag att Sonder kunde bidra med.

Hur upplevde du samarbetet?

Det har fungerat jättebra och vi är väldigt nöjda. Samarbetet byggde på att Sonders konsulter jobbade tätt tillsammans med intern arbetsgrupper. Jag är mycket imponerad över hur väl och bra det fungerade. Ibland när man tar in konsulter så gör de jobbet och när de sedan försvinner så finns inte kunskapen kvar internt. Med hjälp av Sonders arbetssätt och involvering hittade vi ett samarbete som ledde till att vi byggt upp kunskapen internt. Det gör det mycket lättare när vi nu ska genomföra inriktningen och klara det själva.

För mig var det också viktigt att få en ordentlig slutrapport och jag måste säga att jag aldrig fått en konsultrapport som är så användbar. Den skickades med som bilaga till kommunstyrelsen. Det är mycket ovanligt att en konsultrapport blir så användbar även i den politiska processen.

Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

”Hade det kunnat bli ännu bättre?” Jag har svårt att se att vi skulle kunna jobbat på ett annat sätt. Det har fungerat så oerhört bra från start till mål.

Vad bidrog vårt samarbete till?

Det bidrog till att hjälpa oss i ledningen att ta nästa steg. Hela processen har hjälpt oss i arbetet framåt och fått oss att inse vad vi behöver göra. Eftersom slutrapporten är så användbar skapar den också möjligheter att också genomföra förändringarna. Vi är nu redo att ta nästa steg och verkligen utveckla oss framåt.

Kan du tänka dig att jobba med oss igen?

Absolut. Det gör jag jättegärna! Det hade verkligen varit roligt att jobba tillsammans igen och det tror jag faktiskt att vi kommer göra.

Vad är grejen med Sonder?

Jag väljer konsulter och inte konsultbolag. Däremot har jag uppfattat att det finns många kloka och erfarna konsulter på Sonder som förstått att världen inte är så enkel som många konsulter tror. Jag delar många av de värderingar som Sonder står för om framtidens organisationer.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Absolut och det har jag redan gjort. När jag träffar andra kommunchefer så berättar jag också om Sonder och vad ni bidragit med.

 

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig