Att genomföra ett värdegrundsarbete

Vårt samarbete med PRV

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. De arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Sonder fick förtroendet att tillsammans med PRV genomföra ett värdegrundsarbete. Läs mer om vad Gunilla Ström (HR- chef och tf generaldirektör) har att säga om vårt samarbete.

Vad var er utmaning?

Att genomföra ett värdegrundsarbete som grundas på alla medarbetares delaktighet. Arbetet skulle göras på riktigt – inte någon kosmetik. Värdegrundsarbetet skulle mynna ut i några meningar/ ord som vi kunde relatera till i övriga dokument och riktlinjer. Vi var från början införstådda med att resultatet skulle handla mycket om beteenden.

Varför valde ni Sonder?

Utifrån de konsultfirmor vi träffade var Sonder den konsult som verkade mest erfaren inom det specifika området, lyssnade och förstod våra behov på riktigt, var tillgängliga på ett positivt sätt både var gäller att få tid och att mötas mentalt. Där stack ni ut. Era medtävlare hade ett bredare anslag som blev för allmänt.

 

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i er organisation?

Att vi fick till en värdegrund på relativt kort tid, att ni styrde upp det hela och såg till att möten, processer blev av och genomfördes. Ni tillförde erfarenheter från andra organisationer där ni gjort liknande arbeten vilket stärkte mig att vi tänkte rätt i vårt tillvägagångssätt.

Vad uppskattade du särskilt i samarbetet med Sonder?

Sonder läste våra behov, var lyhörd för hur vi tänkte, tillgängliga, drog er inte för att göra grovjobbet som att sammanställa dessa hundratals synpunkter som kom in från medarbetarmötena. Uppskattar att ni gjorde både det strategiska men även kunde göra mycket av det andra jobbet. Ni har erfarenhet från liknande uppdrag vilket var mycket viktigt för oss. Trevliga och inte så ”konsultiga” som en del konsulter kan vara.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig