Ramavtal

Underlättar vid upphandling

Jobbar du inom offentlig sektor och vill samarbeta med oss? Då kan vi på Sonder erbjuda enkel hantering för avrop då vi har ramavtal med ett flertal myndigheter och organisationer. Ta en kontakt så berättar vi mer.

Kammarkollegiet

Sonder kan enkelt erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet via Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster. Tillsammans med ett antal strategiska samarbetspartners täcker vi hela området för Verksamhets- och organisationsutveckling och kan stödja dig i frågor om myndighetens strategi och styrning, process- och flödesorientering, omorganisation, förändringsarbete, hållbarhetsutveckling mm.

Vi har lång erfarenhet av statlig sektor och är strategisk rådgivare till ledningen hos flera myndigheter. Vi har ansvarat för flera stora organisations- och verksamhetsförändringar med framgångsrikt resultat. Bland våra kunder finns bland annat Arbetsförmedlingen, Sveriges domstolar, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och Skolverket.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders på telefon 08-562 46 529 eller via anders.nicolausson@sonder.se.

RISE Research Institutes of Sweden

Sonder har ramavtal med RISE avseende konsulttjänster rörande management- och organisation inom områdena:

  • Strategier och utveckling av arbetsprocesser
  • Utveckling av grupper och individer
  • Coachning av chefer, medarbetare och grupper
  • Mötes- och konferensstöd samt facilitering

Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Öhman på telefon 08-562 46 533 eller via magnus.ohman@sonder.se.

Stockholms läns landsting

Sonder har ramavtal med Stockholm läns landsting avseende konsulttjänster rörande strategi och management inom områdena affärsutveckling samt styrning och uppföljning. Avtalet är tillgängligt för Stockholm läns landstings alla förvaltningar, bolag och stiftelser, undantaget Trafikförvaltningen. Vi har under åren genomfört en rad uppdrag inom SLL, och kan genom ramavtalet enkelt erbjuda våra tjänster till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders på telefon 08-562 46 529 eller via anders.nicolausson@sonder.se.

 

Upptäck mer

Hör gärna av dig