Ramavtal

Underlättar vid upphandling

Jobbar du inom offentlig sektor och vill samarbeta med oss? Då kan vi på Sonder erbjuda enkel hantering för avrop då vi har ramavtal med ett flertal myndigheter och organisationer. Ta en kontakt så berättar vi mer.

Kammarkollegiet

Sonder kan enkelt erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet via Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster. Tillsammans med ett antal strategiska samarbetspartners täcker vi hela området för Verksamhets- och organisationsutveckling och kan stödja dig i frågor om myndighetens strategi och styrning, process- och flödesorientering, omorganisation, förändringsarbete, hållbarhetsutveckling mm.

Vi har lång erfarenhet av statlig sektor och är strategisk rådgivare till ledningen hos flera myndigheter. Vi har ansvarat för flera stora organisations- och verksamhetsförändringar med framgångsrikt resultat. Bland våra kunder finns bland annat Arbetsförmedlingen, Sveriges domstolar, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och Skolverket.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders på telefon 08-562 46 529 eller via anders.nicolausson@sonder.se.

Regeringskansliet

Sonder är Regeringskansliets förstaval som leverantör av tjänster inom området Management- och Organisationsutveckling. Vi har under åren genomfört en rad strategiska uppdrag inom Regeringskansliet, och kan genom vårt ramavtal enkelt erbjuda våra tjänster till departementen och den gemensamma administrationen.

Vill du veta mer?

Kontakta Marie på telefon 08 – 562 46 523 eller via marie.froment@sonder.se.

Stockholms läns landsting

Sonder har ramavtal med Stockholm läns landsting avseende konsulttjänster rörande strategi och management inom områdena affärsutveckling samt styrning och uppföljning. Avtalet är tillgängligt för Stockholm läns landstings alla förvaltningar, bolag och stiftelser, undantaget Trafikförvaltningen. Vi har under åren genomfört en rad uppdrag inom SLL, och kan genom ramavtalet enkelt erbjuda våra tjänster till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders på telefon 08-562 46 529 eller via anders.nicolausson@sonder.se.

 

Upptäck mer

Hör gärna av dig