0709-32 75 55

Marie Froment

Marie är vad man skulle kunna kalla en riktig ärkekonsult, som sedan många år stöttar kunder på alla ledningsnivåer. Hon gör det med en utpräglad förmåga att guida till klargörande insikter och resultat, även där det tidigare varit svårt att hitta samsyn eller vägar framåt.   

Rådgivning och processledning i strategi- och organisationsutveckling är områden som återkommer lite extra bland uppdragen. De senaste åren ofta i transformativ mening, i större förflyttningar mot nya sätt att se på ledarskap och organisering. Utöver sin konsultroll jobbar hon också mycket med innovation och kommunikation kring det vi på Sonder kallar framtidens organisationer, exempelvis genom att skriva publikationer och föreläsa på externa konferenser. 

Hör gärna av dig